Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Iwkowa / Urzędnicy skontrolują szamba

Iwkowa / Urzędnicy skontrolują szamba

Nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości na pola czy do lasu to zmora każdego samorządu. Nie pomagają liczne apele. Nie jesteś podłączony do sieci kanalizacyjnej? Licz się z kontrolą szamba lub przydomowej oczyszczalni. Pracownicy z Urzędu Gminy w Iwkowej zapowiadają swoje kontrole na terenie całej gminy. Istotą prowadzonych działań jest przede wszystkim troska o stan środowiska.

Zgodnie z ustawą o o utrzymaniu czystości i porządku gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, przydomowych oczyszczalni ścieków. Z kolei właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Urząd Gminy przypomina, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to zrobić niezwłocznie – wykaz firm znajduje się na stronie internetowej gminy.

Warto pamiętać, że za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości może podlegać karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

Oczywiście te zasady dotyczą nie tylko mieszkańców Gminy Iwkowa, dlatego warto by również  pamiętali o nich mieszkańcy innych gmin na terenach których jeszcze nie wybudowano sieci kanalizacyjnej lub jej budowa jest nieopłacalna od strony ekonomicznej. W tym wszystkim nie chodzi o złośliwość urzędników – a raczej troskę o zdrowie mieszkańców. Trochę niezręcznie jest chyba pić wodę zatrutą ściekami wyciekającymi z własnego nieszczelnego szamba… Drogą tą mogą trafić do nas z powrotem tak groźne patogeny jak prątki gruźlicy, czy równie niebezpieczne pałeczki duru Salmonella oraz pałeczki Shigella wywołujące czerwonkę. O szeregu innych chorobotwórczych bakterii które po dostaniu się do organizmu człowieka mogą wywołać różnego rodzaju przewlekłe choroby można by w tym miejscu również napisać cały oddzielny artykuł. Czy zdrowie jest mniej warte od wywozu ścieków, czy też zamontowania przydomowej oczyszczalni, której koszt jest porównywalny z 1-2 letnimi kosztami wywozu ścieków na oczyszczalnię? Warto sobie na to pytanie odpowiedzieć.

Więcej szczegółów na stronie Urzędu Gminy Iwkowa <==

IB / iwkowa.pl

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Żywność w UE – Czesław Siekierski

Żywność w UE – Czesław Siekierski(materiał sponsorowany)

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 18 grudnia 2018