Strona główna » Wiadomości » Kolejne inwestycje Browaru Okocim

Kolejne inwestycje Browaru Okocim

Browar Okocim prowadzi szeroko zakrojoną modernizację zakładu. Trzy podstawowe inwestycje zrealizowane bądź też będące w realizacji to modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa nowego jazu z ujęciem wody na rzece Uszwica oraz przygotowanie projektu zjazdu z obwodnicy Brzeska do browaru. O te przedsięwzięcia zapytaliśmy dyrektora browaru Michała Napieracza.

Na jakim etapie znajduje się w tej chwili modernizacja oczyszczalni ścieków?

Modernizacja oczyszczalni ścieków znajduje się na końcowym etapie. W pełni jej uruchomienie przewidujemy na koniec maja. W tym momencie trwa rozruch technologiczny. W trakcie modernizacji zrobiliśmy wiele dobrego. W ten proces browar zainwestował 11 milionów złotych.

Kolejną inwestycją prowadzoną jest budowa nowego ujęcia wody dla browaru. Jak wygląda sytuacja w tym miejscu?

Budowa nowego jazu jest częścią wywiązywania się browaru z zobowiązań dotyczących pozwolenia wodno – prawnego, potrzeby infrastrukturalnej i wytycznych dotyczących wskazań przeciwpowodziowych. Inwestycja polega na budowie nowego jazu i obejściu starego, a więc z dwóch etapów. W okolicy stacji uzdatniania wody będzie wybudowany niski jaz spiętrzający. Jego wysokość wyniesie około pół metra. Dodatkowo klapa spiętrzająca wodę będzie ruchoma, a więc w razie jakiegokolwiek zagrożenia będzie uruchamiana i nie będzie stwarzać żadnego zagrożenia dla okolicy. W tym miejscu będą również znajdowały się dwie komory, poprzez które będzie pompowana woda do stawów, z których browar czerpie wodę dla własnych potrzeb.

Na jakim etapie znajduje się trzecia inwestycja, do której przymierza się browar czyli budowa nowego zjazdu do zakładu?

W tej chwili są to plany, ale konkretyzujące się. Inwestycja realizowana jest etapami. W ubiegłym roku wykonaliśmy koncepcję nowego zjazdu z opracowaniem niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, która kończy się uzyskaniem warunków zabudowy i decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Drugim etapem prowadzonym w tym roku, który zakończy się z początkiem przyszłego roku, najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2018 roku jest przygotowanie dokumentacji technicznej i budowlanej dotyczącej mostu, ronda i ruchu wewnętrznego. Zakończeniem tego etapu będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Wówczas poprosimy centralę o zgodę na rozpoczęcie inwestycji. Jeżeli zgodę otrzymamy to rozpoczęcie budowy powinno nastąpić w 2018 roku. W tej chwili planujemy wykonać inwestycję z własnych środków. Koszt wyniesie kilkanaście milionów złotych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Tomek Pajor

Fot. Maciej Mazur