Strona główna » Wiadomości » KOLEJNE MILIONY Z UE NA INWESTYCJE W GMINIE BORZĘCIN

KOLEJNE MILIONY Z UE NA INWESTYCJE W GMINIE BORZĘCIN

1 Milion 774 tysiące 800 złotych otrzyma gmina Borzęcin z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi”. Będący w fazie realizacji projekt, którego wartość we wniosku o wsparcie ze środków unijnych oszacowano na kwotę 2 miliony 535 tysięcy 524 złote pierwotnie nie uzyskał dofinansowania i został zakwalifikowany do realizacji jako zadanie rezerwowe. Dzięki podjętym przez Zarząd Województwa Małopolskiego działaniom, wewnętrznym przesunięciom Funduszy Europejskich i krajowych oraz osłabieniu kursu złotego w stosunku do euro udało się wygospodarować środki, pozwalające na wsparcie m.in. tej rezerwowej inwestycji. To kolejne środki z zewnątrz pozyskane w bieżącym roku przez gminę Borzęcin. Ich łączna wartość stanowi kwotę ponad 23 milionów złotych.
Przypomnijmy, że powierzchnia użytkowa modernizowanego obiektu remizy OSP w Przyborowie, w ramach prowadzonych prac zostanie podwojona i wyniesie 789 metrów kwadratowych. Na parterze powstaną pomieszczenia dla straży pożarnej (dwa stanowiska garażowe), garaż naprawczy, biuro zarządu OSP z salą szkoleń, pomieszczenie socjalno – szatniowe, biblioteka i klub z kafejką internetową, węzeł sanitarny dostępny z zewnątrz, kotłownia i centrala telefoniczna, a na pierwszym piętrze sala konsumpcyjna z zapleczem kuchennym i sanitarnym oraz sala taneczna.
Do nowo powstałych pomieszczeń zostanie zakupione pełne wyposażenie. Biblioteka i czytelnia wymagać będą zakupu książek, komputerów wraz z oprogramowaniem, regałów, sprzętu biurowego i innych niezbędnych mebli. Do klubu środowiskowego i kafejki zostaną zakupione komputery z oprogramowaniem i meble, stół tenisowy i bilardowy oraz sprzęt audiowizualny. Pomieszczenia sali tanecznej, zaplecza kuchennego i OSP również zostaną gruntownie doposażone.
Pozyskanie kolejnych środków finansowych z zewnątrz jest kolejnym powodem do radości dla samorządu gminy Borzęcin, który doskonale zdaje sobie sprawę, że bez wsparcia zewnętrznego prowadzenie wielu obecnych inwestycji nie było by możliwe.
– Wiele zależy od aktywności wewnętrznej i zewnętrznej samorządu, która przekłada się wprost na rozwój – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – Im więcej pomysłów, koncepcji, projektów, wniosków i starań o środki zewnętrzne, tym większa szansa na ich pozyskanie. Dofinansowanie do utworzenia Centrum Kulturalnego Wsi Przyborów jest tego kolejnym dobitnym przykładem. Pozyskane środki finansowe cieszą, gdyż pozwolą odciążyć znacznie budżet gminy po stronie nakładów własnych na będącą w trakcie realizacji inwestycję.
Warto wspomnieć, że realizację inwestycji rozpoczęto w październiku 2010 roku, a wykonawcą robót jest Firma Handlowo Usługowa „BUDOMAT” Henryk Matras z Wojnicza. Umowny termin zakończenia prac określono na 31 sierpnia 2012 roku.

ug

Podobne artykuły
„%RELATEDPOSTS%”