Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Kolejne środki z Unii Europejskiej dla Gminy Szczurowa na działania związane z turystyką i rekreacją

Kolejne środki z Unii Europejskiej dla Gminy Szczurowa na działania związane z turystyką i rekreacją

Projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego” o wartości około 7 mln zł. przeszedł pozytywnie procedurę formalną, merytoryczną i finansową w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie i decyzją Zarządu Województwa otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt ten wpisuję się w dotychczasowe działania Gminy Szczurowa. Niedawno zostały oddane do użytku ścieżki rowerowe wałami Wisły, wraz z miejscami postojowymi w Dąbrówce Morskiej i Kopaczach Wielkich przy dużym zaangażowaniu środków europejskich, że cieszą się one wielką popularnością nie trzeba już dziś nikogo przekonywać.

Zapewne jeszcze większą popularnością będzie cieszył się kolejny obiekt związany z rekreacją, turystyką i wypoczynkiem, jaki powstaje na terenie gminy Szczurowa, w miejscowości Strzelce Wielkie, a mianowicie „Szałas myśliwski”. To właśnie w parku otaczającym zabytkowy dworek w Strzelcach Wielkich usytuowany został tenże obiekt. Będzie on służył szkołom, stowarzyszeniom, mieszkańcom Strzelec Wielkich, Gminy Szczurowa, którzy nie będą musieli korzystać już z szałasu Leśnictwa Bratucice oraz gościom, którzy zawitają na gościnną ziemię szczurowską. Powstaje on dzięki zdobyciu środków europejskich oraz wkładu własnego gminy, w ramach projektu, który bardzo dobrze przygotowała Gmina Szczurowa, a prowadzanego wspólnie z 11 gminami Subregionu Tarnowskiego i Tarnowską Organizacją Turystyczną, polegającego na utworzeniu atrakcyjnych punktów turystycznych na terenie całego Subregionu Tarnowskiego.

Zakres prac realizowanych obecnie obejmuję budowę szałasu wraz z zagospodarowaniem terenu tj. montażem elementów ogniska, mebli ogrodowych, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, utworzeniem parkingu oraz montażem koszy na śmieci.

Już w przyszłym roku będzie to miejsce plenerowych spotkań, imprez i biesiad dla wszystkich wymienionych wyżej grup społecznych.

Wartość projektu realizowanego w Gminie Szczurowa to około 152 tys. zł. w tym około 50 tys. pochodzi ze środków Unii Europejskiej.


ug