Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Komunikacja na terenie Powiatu

Komunikacja na terenie Powiatu

W nieodległej perspektywie ma wejść w życie kolejny program rządowy, czyli przywracanie połączeń komunikacyjnych na terenach, w których zostały one zlikwidowane. Informator postanowił przyjrzeć się bliżej sytuacji komunikacji na terenie Powiatu Brzeskiego. Wicestarosta Maciej Podobiński w rozmowie z redakcją zaznaczył, że do tej pory każdy samorząd, na podstawie zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dążył do sytuacji, aby przewozy na jego terenie były organizowane racjonalnie. Taki cel będzie również towarzyszył Powiatowi Brzeskiemu w związku z wejściem w życie ustawy o „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.”

Nadmienił, że Powiat Brzeski od 1999 roku wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie transportu zbiorowego o charakterze ponad gminnym. Obecnie na terenie Powiatu funkcjonuje 14 przedsiębiorców obsługujących 24 linie komunikacyjne. Przewoźnicy wykonują transport na podstawie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Ze względu na okoliczność, iż Powiat Brzeski położony jest wzdłuż głównych, krajowych szlaków komunikacyjnych tj. m.in. wzdłuż DK nr 75, DW 968, przecięty DK nr 94, linią kolejową Kraków – Przemyśl, jak i przez autostradę A 4, ze zjazdem i łącznikiem w Brzesku, transport osób może być realizowany za pomocą zróżnicowanych środków.

– Przedsiębiorcy wykonujący przewozy na poszczególnych liniach są doskonale zorientowani w potrzebach mieszkańców korzystających z ich usług – mówi zastępca Starosty Powiatu Maciej Podobiński. – Bardzo szybko reagują na potrzeby mieszkańców, dostosowując rozkład jazdy do tychże. W związku z tym Starostwo nie widzi potrzeby przystąpienia w tym roku do dodatkowych, kosztownych badań rynku, mających polegać na badaniu ankietowym, co pozwoli nam zaoszczędzić ponad 62 tysiące złotych. Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego zamierza monitorować sprawę na bieżąco, elastycznie reagując na opinie mieszkańców i przewoźników. Jeżeli pojawi się jakaś „biała plama” w sieci transportu, to zamierzamy ją bezzwłocznie korygować. Najprawdopodobniej na sesji wrześniowej zostaną radnym przedstawione wnioski do „Planu Rozwoju Zrównoważonego Transportu Drogowego w Powiecie Brzeskim”. Rozważamy nawet (po dokładnym przeanalizowaniu tematu) zorganizowanie (w miarę potrzeb) kursów w rejonie Uścia Solnego, czyli najbardziej na północny zachód wysuniętego miejsca naszego powiatu, ale co warto nadmienić busy stamtąd dojeżdżają do Szczurowej, a dalej już istnieją połączenia ze „stolicą” powiatu, stąd do tej kwestii musimy podejść w sposób wyważony, wszak w Radzie Powiatu procedują ludzie odpowiedzialni.
Nie uchodzi uwadze, że np. młodzi, aktywni zawodowo mieszkańcy powiatu dojeżdżają na miejsce pracy samochodami. Obserwujemy wielu zmotoryzowanych wśród starszych roczników szkół średnich – parkingi pod szkołami są pełne. Nawet osoby starsze korzystają z życzliwości własnych dzieci i wnuków, stąd musimy tak zorganizować transport, by nie uszczęśliwiać ludzi na siłę i „nie wozić powietrza…” Reasumując, zamierzamy skorzystać z zapisów ustawy realizując transport publiczny tam, gdzie będzie to ponad wszelką wątpliwość wskazane – kończy wypowiedź wicestarosta.

Bardzo ważne w całym przedsięwzięciu są koszty. Zgodnie z projektem ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – podział środków Funduszu w danym roku budżetowym na poszczególne województwa będzie dokonywany przez wojewodę na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad podziału środków Funduszu.
Dopłata w wysokości nie wyższej niż 1 zł do 1 wozokilometra ma obowiązywać do końca 2021 r. Po tej dacie dopłata będzie ustalana w kwocie nie wyższej niż 0,80 zł do 1 wozokilometra. Według wstępnych wyliczeń realny koszt przejazdu busa na tej odległości wynosi 3 złote. Tak więc dopłata do kilometra dla wielu samorządów nie jawi się jakoś szczególnie atrakcyjnie. Jeżeli zatem z analiz wyniknie, że trzeba będzie zorganizować dodatkowo transport na jakimś terenie, to wówczas Powiat będzie musiał te koszty ponieść i wprowadzić je do przyszłorocznego budżetu.
Transport na terenie Powiatu zapewnia Starostwo Powiatowe, na terenie gminy Urząd Gminy, a transport pomiędzy powiatami Urząd Marszałkowski (przyp. Autora).


Tomasz Pajor