Strona główna » Wiadomości » Konferencja prasowa w UM w Brzesku

Konferencja prasowa w UM w Brzesku

DSC_1668-nNa konferencję przybyli Burmistrz Grzegorz Wawryka, Przewodniczący RM Tadeusz Pasierb, Wiceprzewodniczący Krzysztof Ojczyk, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Komunalnej Bogdan Dobranowski i kierownik Biura Promocji UM Krzysztof Bigaj.

Podczas konferencji burmistrz podsumował 2012 rok pod względem inwestycji w mieście i w gminie. Do najważniejszych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane zaliczył zakończenie prac remontowych dworca PKP, modernizację obwodnicy miasta i budowę nowego ronda, oddanie do użytku wodociągu w Porębie Spytkowskiej, przy którym prace z lekkim opóźnieniem zakończone zostaną do końca tego miesiąca oraz budowę kanalizacji.

W trakcie spotkania mówiono także o tegorocznych planach inwestycyjnych. Najważniejsze z nich to ogłoszenie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu na wykonanie zjazdu z autostrady w kierunku północnym. To bardzo ważna decyzja, która wpłynie na rozwój infrastruktury oraz rozwój przemysłowy terenów znajdujących się przy planowanej trasie na północ naszego regionu. W tej sprawie została już wydana decyzja środowiskowa. To nie jedyna decyzja dotycząca budowy nowych i remontu pozostałych dróg w rejonie Brzeska. GDDKiA wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej w związku z planem budowy docelowego zjazdu z autostrady na granicy Brzeska i Jasienia.

Władze miasta i gminy podejmują także działania w kierunku włączenia gminy do programu „Górna Wisła”, w ramach którego będą budowane zbiorniki retencyjne na Usznicy. Ważną tegoroczną inwestycją będzie także montaż kolektorów na budynku brzeskiego basenu. W dziedzinie rozbudowy infrastruktury sportowej w gminie przewidziano budowę dwóch boisk sportowych w Morzyskach i Buczu, a także jeszcze jednego w wybranym sołectwie. Rozważana jest również możliwość wybudowania wieży widokowej na Bocheńcu. To temat, który przewija się już od pewnego i jest szansa na to, aby został zrealizowany o ile nie w tym roku, to na pewno w najbliższych latach.
IB