Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Ksiądz Ignacy Piwowarski – Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy – zdjęcia

Ksiądz Ignacy Piwowarski – Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy – zdjęcia

DSC_1007-crop3 maja podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Brzesku, ksiądz Ignacy Piwowarski odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Brzesko. Uchwałę o przyznaniu księdzu Piwowarskiemu tytułu rada podjęła jeszcze w ubiegłym roku. Na uroczystej sesji obecni byli: Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Pasierb, radni, Burmistrz Grzegorz Wawryka, księża brzeskich parafii, dyrektorzy instytucji miejskich, przyjaciele księdza i mieszkańcy.   Ksiądz Ignacy Piwowarski jest jedną z legend Solidarności i stanu wojennego. Wyjątkową postacią, wspaniałym duchownym i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży. To człowiek wielkiego serca oraz wielki patriota.


Po sesji wszyscy zebrani uroczyście przemaszerowali do Kościoła Św. Jakuba, gdzie uczestniczyli we Mszy Świętej za Ojczyznę. Po mszy złożono wiązanki kwiatów pod grobem Nieznanego Żołnierza.

Ważnym punktem obchodów kolejnej rocznicy Konstytucji 3 – Maja było wspólne wieczorne śpiewanie pieśni patriotycznych w RCKB.

Ksiądz Ignacy Piwowarski jest synem Jana i Józefy. Urodził się 7 sierpnia 1941 r. w Buczu, gdzie ukończył szkołę podstawową. W latach 1955 – 1959 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku. Egzamin dojrzałości zdał w maju 1958 roku, a w październiku 1959 roku rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, które ukończył w 1965 r. Święcenia kapłańskie przyjął 27 czerwca 1965 roku z rąk Księdza Biskupa Jerzego Ablewicza. Jego pierwszą parafią jako wikariusza była parafia Szarwarku koło Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1965 – 1967. Następnie w latach 1967 – 1971 pracował w parafii Rzochów. Od 1971 do 1975 roku pełnił obowiązki duszpasterza w Lipinkach, gdzie parafianie pod jego kierunkiem odbudowali spalony kościół. W 1975 roku został przeniesiony do Mościc, a następnie do Łącka. W 1978 r. – na prośbę proboszcza z Lipinek i za zgodą kurii – powrócił do tej parafii. 12 sierpnia 1981 roku objął probostwo w parafii Berest, gdzie pracował do 6 stycznia 1992 roku. Następne probostwo ksiądz Piwowarski objął w Radgoszczy. Posługę w tej miejscowości pełnił do 20 sierpnia 2006 roku. Obecnie jest na emeryturze i rezyduje w rodzinnej parafii Bucze.

Oprócz 40-letniej gorliwej pracy duszpasterskiej istotną dziedziną aktywności księdza Ignacego Piwowarskiego była praca patriotyczna. – jawna i konspiracyjna. Był zdecydowanym przeciwnikiem systemu komunistycznego. Uczył patriotyzmu oraz obowiązków obywatelskich. Był duchowym przywódcą walki o przywrócenie krzyży w szkołach, która rozpoczęła się we wrześniu 1980 roku w parafii Lipinki, gdzie młodzież z jego inspiracji zawiesiła w szkole krzyże. Dzięki wskazówkom księdza Piwowarskiego oraz właściwej postawie uczniów i rodziców inicjatywa ta w Lipinkach zakończyła się sukcesem. Gdy władze szkolne nakazały usunąć krzyże, młodzież rozpoczęła strajk, który trwał ponad dwa tygodnie. Władze oświatowe ustąpiły, ponieważ uczniowie nie przychodzili na zajęcia szkolne, a rodzice zdecydowanie popierali postawę swoich dzieci. Wkrótce strajk rozszerzył się na sąsiadujące dekanaty, gdzie wszędzie w szkołach zaczęto wieszać krzyże. W okresie tworzącego się ruchu solidarnościowego w mieszkaniu księdza odbywały się spotkania robotników i rolników. Po wprowadzeniu stanu wojennego plebania w Breście koło Krynicy, gdzie w sierpniu 1981 roku objął probostwo, stała się azylem dla ukrywających się opozycjonistów. Spotykali się tam także przedstawiciele zdelegalizowanej „Solidarności” z regionu i z całej Polski, między innymi Anna Walentynowicz, Zbigniew Romaszewski, Andrzej Gwiazda i Jerzy Kropiwnicki. Ksiądz Piwowarski znany jest z patriotycznych kazań, które głosił w latach 80-tych podczas mszy św. za Ojczyznę organizowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Gorlicach.

Codzienne życie księdza utrudniały częste przejawy szykanowania go przez służby SB. Doszło także do nieudanego zamachu na jego życie. Ksiądz Piwowarski był niezwykle oddany idei Solidarności. Pomagał w zbieraniu funduszy na opłacenie prawników z Krakowa broniących aresztowanych działaczy z Nowego Sącza. Prowadził oazy rodzin z diecezji tarnowskiej pod patronatem księdza biskupa Józefa Gucwy i księdza prof. Władysława Szewczyka. Grupy swoich parafian zawoził do Nowej Huty na czwartkowe msze święte za Ojczyznę, które odprawiane były przez księdza Kazimierza Jancarza. Organizował pielgrzymki ludzi pracy do Częstochowy oraz na coroczne dożynki jasnogórskie.

Biogram na podstawie informacji zawartych w książce „Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii” –  autorstwa Marii Pagacz i Aleksandry Pagacz-Pociask.

IB

Fot. Hajduk