Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „Kwartet” na półmetku

„Kwartet” na półmetku

W minionych dwóch latach na realizację blisko 60 projektów beneficjenci Lokalnej Grupy Działania uzyskali prawie 4 miliony zł dofinansowania. Pomoc otrzymali zarówno przedsiębiorcy, jak i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.

Kwartet” na półmetku

– Zbliżamy się do półmetka okresu programowania na lata 2014-2020 – informuje Biuro Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. – Koniec tego roku oznacza jednocześnie zakończenie realizacji tzw. pierwszego kamienia milowego. Innymi słowy, w tym terminie nasza lokalna grupa działania zobowiązała się do przeprowadzenia założonego planu naborów wniosków o przyznanie pomocy i wybrania najlepszych projektów, a także do zrealizowania określonych działań dotyczących aktywizacji społecznej mieszkańców.

Przypomnijmy, założone dziesięć lat temu Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” funkcjonuje jako Lokalna Grupa Działania, obejmująca swym zasięgiem cztery gminy: Brzesko, Borzecin, Radłów i Dębno. Ich samorządy są członkami LGD. W minionym okresie rozliczeniowym na realizację prawie 200 projektów beneficjenci otrzymali ponad 10 mln zł. Sam „Kwartet” również włączał się w organizację licznych przedsięwzięć, docierając dzięki temu do szerokiej rzeszy mieszkańców z informacją o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w ramach programu LEADER. Pracownicy Biura Stowarzyszenia organizują też szkolenia dla wnioskodawców i prowadzą indywidualne doradztwo dotyczące realizacji planowanych operacji i przygotowania wniosków o przyznanie pomocy.

Długie procedury

– W bieżącym okresie rozliczeniowym preferowana jest pomoc dla przedsiębiorców. Z ogólnej puli 2 milionów euro, jaką LGD pozyskała w konkursie lokalnych strategii rozwoju, co najmniej połowa powinna być przeznaczona na rozwój już istniejących firm lub dla rozpoczynających dopiero działalność gospodarczą – mówią pracownicy Biura, wskazując jednak na zasadniczą niedogodność, na jaką napotykają beneficjenci. – Mimo sporego zainteresowania składaniem wniosków i szybkiej oceny ich przez Radę Stowarzyszenia, weryfikacja dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim przeciąga się nawet do roku. Nic dziwnego, że dynamicznie zmieniające się warunki na rynku, powodują, że plany inwestorów po tak długim okresie procedowania ich wniosków ulegają znaczącej zmianie i w efekcie niektórzy odstępują od realizacji swych projektów. To bolączka nie tylko naszej LGD, lecz także innych podobnych grup w Małopolsce. Dla nas to także kłopot, bo jesteśmy rozliczani z określonych wskaźników, czyli ze zrealizowanych operacji…

Najbliższe nabory dla przedsiębiorców i podejmujących działalność gospodarczą „Kwartet” planuje ogłosić już w pierwszym kwartale 2019 roku. Zostaną rozdzielone środki porównywalne z tymi, które rozdysponowano w minionych dwóch latach, czyli ok. 2 mln zł.

Bezpłatne kursy zawodowe

Ponadto – jak wynika z harmonogramu naborów – w następnych dwunastu miesiącach – zostaną ogłoszone konkursy dotyczące promocji obszaru Przedgórzu i renowacji zabytków. Przewidywana jest także realizacja projektów grantowych na organizację wydarzeń sportowych lub rekreacyjnych oraz na zadania o charakterze edukacyjnym.

Warto także zaznaczyć, że w 2019 roku Stowarzyszenie realizować będzie operację własną, polegającą na organizacji serii bezpłatnych szkoleń i kursów zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów deficytowych na tutejszym rynku. Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych. Biuro LGD rozpoczęło już rekrutację chętnych do udziału w kursach w następujących specjalnościach: operator wózków widłowych, barman, spawacz oraz kurs obsługi kas fiskalnych z fakturowaniem. Ilość miejsc ograniczona, więc ze zgłoszeniem nie należy zwlekać.

LGD, zarówno o przygotowywanych kursach zawodowych, jak i o warunkach przystąpienia do naborów wniosków o przyznanie pomocy, na bieżąco informuje na swojej stronie internetowej: www.kwartetnaprzedgorzu.pl. Można też skorzystać z doradztwa, które prowadzą pracownicy „Kwartetu” w siedzibie stowarzyszenia w Warysiu.

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW na lata 2014-2020.

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl