Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Łącznik autostradowy w Brzesku

Łącznik autostradowy w Brzesku

GDDKiA w Krakowie rozpoczęła prace nad przygotowaniem budowy łącznika pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową nr 4 w Brzesku. Od 14 do 23 marca w Urzędzie Miasta Brzeska wszyscy zainteresowani rozwiązaniami projektowymi dla tej inwestycji mogą zapoznać się z materiałami.

Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa nowej jednojezdniowej drogi o wysokich paramentach technicznych odciążającej istniejący ciąg obecnej drogi powiatowej (ul. Leśna), w celu usprawnienia ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa na analizowanym terenie oraz odciążenie obszarów leżących przy trasie istniejącej drogi powiatowej.
Najważniejszymi efektami tego przedsięwzięcia będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z węzła autostradowego Brzesko w kierunku południowej części kraju (Nowy Sącz)i zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego.

Projektowana inwestycja obejmuje w pierwszym etapie budowę jednojezdniowej drogi na odcinku od ul. Gajowej do istniejącej drogi krajowej nr 4 wraz ze skrzyżowaniami z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi, umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Dostęp do drogi będzie się odbywał poprzez projektowane skrzyżowania i rondo.

Zaprezentowane zostały dwa warianty:
– „Wariantu 2” (zielony) – biegnie od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulica Gajową po terenach leśnych, następnie przechodzi po terenach rolniczych będących we władaniu Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnym. Trasa przecina drogi gospodarcze i drogę łącząca budynki hodowli bydła z budynkami hodowli królików. Wariant łączy się z drogą krajową nr 4 na zachód od ulicy Jodłowskiej. Długość trasy to 2.079 km.
– Wariant 3 (pomarańczowy) – rozpoczyna się od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulica Gajową. Następnie na długości około 800m wariant przebiega po terenach leśnych i wchodzi w tereny rolnicze. Droga przechodzi nad ul. Wiejską bez podłączenia do niej. Przy ul. Wiejskiej w rejonie przejścia wariantu 3 występuje gęsta zabudowa jednorodzinna – będzie to wymagało wykupu i wyburzenia 7 budynków mieszkalnych oraz 9 budynków gospodarczych. Następnie na odcinku trasa przechodzi przez tereny rolnicze będące we władaniu Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnym. Wariant łączy się z drogą krajową nr 4 pomiędzy ulicą Jodłowską i Topolową. Długość trasy to 1.866 km.

Wybór ostatecznego wariantu przebiegu łącznika autostradowego wzbudzi na pewno jeszcze wiele emocji. Jednak potrzebna jest szybka decyzja – szczególnie w kontekście wstrzymania budowy odcinka autostrady A4 Brzesko-Wierzchosławice i skierowania tymczasowo ruchu na ulicę Leśną, która tak naprawdę nie jest przystosowana do tak dużego obciążenia.

Więcej informacji na stronie GDDKiA Kraków <==


red