Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Milionowe dotacje na odbudowę infrastruktury komunalnej

Milionowe dotacje na odbudowę infrastruktury komunalnej

Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie Małopolska otrzyma rekordową kwotę 96 149 000 zł na 174 zadania. Wśród gmin z dofinansowaniem znalazły się m.i. Gminy Borzęcin oraz Dębno.

Promesy wręczyli w sobotę 2 marca 2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wicepremier Beata Szydło, minister Joachim Brudziński oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze zobowiązań, które powinni wypełnić nasi poprzednicy. Są to zadania dla mieszkańców tak istotne, że trudno bez ich realizacji funkcjonować. Dzisiaj, dzięki wsparciu rządu, wreszcie te problemy zostaną – mam nadzieję – skutecznie rozwiązane, czego Państwu oczywiście bardzo serdecznie życzę. To nie są jedyne projekty, które kierujemy do samorządów. Wspieranie naszych małych ojczyzn to jest jedno z tych zadań, które dla rządu są priorytetowymi –mówiła wicepremier Beata Szydło.

Borzęcin brzeski Odbudowa drogi Wał lewy w Borzęcinie nr K250003 w km 2+450 – 2+800 2 800 000,00
suma Borzęcin   2 800 000,00

 

Dębno brzeski Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 250221K w miejscowości Wola Dębińska w km 0+860 800 000,00
Dębno brzeski Odbudowa drogi gminnej Dębno Szwaby nr 250890K w miejscowości Dębno w km 1+500-1+600 wraz z odbudową przepustu w km 1+550 240 000,00
suma Dębno   1 040 000,00

– W sobotę, 2 marca br. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odebrałem z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Premier Beaty Szydło promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę… 2 miliony 800 tysięcy złotych. To realne i jedno z najwyższych w Małopolsce wsparcie przyznane gminie Borzęcin pozwoli na sfinansowanie odbudowy drogi Wał Lewy w Borzęcinie, na wymagającym ukończenia odcinku w rejonie tzw. Starej Wsi. Dziękuję Panu Ministrowi i Panu Wojewodzie za zrozumienie wagi problemu i konieczności dokończenia tej niezwykle ważnej w kontekście zabezpieczenia powodziowego miejscowości Borzęcin inwestycji – mówi Janusz Kwaśniak Wójt Gminy Borzęcin.

Odbudowa infrastruktury komunalnej
Jednostki samorządu terytorialnego z województwa małopolskiego – w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymały promesy ogółem na kwotę 79 220,00 zł, w tym:
– gminy:     46 960,00 zł,
– powiaty:  32 260,00 zł.

Promesy przyznano 42 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym 36 gminom oraz 6 powiatom na realizację łącznie 148 zadań, w tym:
– gminy: 122 zadania (remont dróg gminnych, odbudowa nawierzchni boiska szkolnego, remont ujęcia wody pitnej powierzchniowej),
– powiaty: 26 zadań (remont dróg powiatowych, remont chodnika).

Lista zadań z dofinansowaniem <==

Małopolski Urząd Wojewódzki