Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Miliony na ochronę środowiska i zdrową wodę

Miliony na ochronę środowiska i zdrową wodę

Na blisko10 milionów złotych opiewa wartość realizowanego na terenie gminy Szczurowa zadania na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Szczurowej, budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości blisko 9 km i budowę kilkunastu kilometrów tranzytowych magistrali wodociągowych z przejściem przez Wisłę i dalej połączeniem z nowoczesnym ujęciem wody na Nidzie. Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000” realizowany jest wspólnie z gminami Koszyce, Kazimierza Wielka, Działoszyce.

7 kwietnia 2011 r. w Szczurowej podpisano umowę na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, której przepustowość zwiększy się do 250 m3. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wykonana zostanie w technologii żelbetowych czterokomorowych zbiorników typu SBR przez Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-BUDOWA” w Pustyni k. Dębicy. Przebudowana zostanie także stacja zlewcza ścieków dowożonych.

UG Szczurowa