Nie przegap
Strona główna » Region » Modernizacja Domu Grodzkiego w Wojniczu

Modernizacja Domu Grodzkiego w Wojniczu

10 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie podpisana została umowa  na modernizację Domu Grodzkiego dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Celem zadania jest modernizacja 13 pomieszczeń budynku i ich adaptacja na potrzeby realizacji aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej mieszkańców naszej gminy. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 309 465,31 zł z czego 196 912,00 zł to kwota dofinansowania zadania.

Inwestycja jest w pełni przygotowana do realizacji – została wydana decyzja z pozwoleniem na wykonanie prac budowlanych. Projekt posiada dokumentację techniczną i projektową.

W ramach prac modernizacyjnych Dom Grodzki w Wojniczu zostanie przystosowany do pełnienia funkcji ośrodka rekreacji w gminie Wojnicz. Przystosowanie pomieszczeń do pełnienia określonych funkcji np. łazienki dla osób niepełnosprawnych, czy też zwiększenie funkcjonalności pomieszczenia gastronomicznego, poprawi funkcjonalności obiektu i znacznie ułatwi realizację założonego celu oraz przyczyni się do stworzenia warunków do rozwoju i aktywizacji działań kulturalnych i rekreacyjnych. 

Prace modernizacyjne zaplanowane do realizacji przyczynią się do podniesienia standardu obiektu, który stanowi miejsce spotkań dla wielu grup społecznych, których łączy wspólna pasja m.in członków klubu fotograficznego, stowarzyszenia pszczelarzy, stowarzyszenia hodowców ptaków egzotycznych, klubu emerytów, uczestników warsztatów plastycznych dla dzieci i dorosłych tj. „Akademia Umiejętności”, „Złote Rączki”.

ug

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl