Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » MOPS w Czchowie przekazał pomoc żywnościową dla mieszkańców

MOPS w Czchowie przekazał pomoc żywnościową dla mieszkańców

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie podpisał umowę z Bankiem Żywności w Krakowie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących.

Celem Funduszu Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), jest pomoc kierowana do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie ona do ograniczonej liczby osób, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów) stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Do magazynu w dniu 27.02.2017 r. wpłynęło ponad 5 ton żywności. Wydawanie produktów wśród osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczęło się 1 marca 2017 r. Pomocą zostało objętych prawie 300 osób z terenu Gminy Czchów. Trzecia tura programu została zaplanowana na kwiecień/maj 2017 r.

Sobczyk Katarzyna / czchow.pl