Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu Brzeskiego – zmiany w 2019 r.

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu Brzeskiego – zmiany w 2019 r.

Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Ustawą z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej system nieodpłatnego poradnictwa prawnego został rozszerzony o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

To ostatnie – to wsparcie świadczone przez profesjonalnych doradców obywatelskich osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu ich problemów w zakresie m.in. zadłużenia, spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.

Dotychczas z nieodpłatnej pomocy mogły skorzystać osoby objęte programami pomocy społecznej, członkowie rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, seniorzy oraz wszyscy przed ukończeniem 26. roku życia.

Od 1 stycznia 2019 r. krąg osób, które mogą z takiej pomocy skorzystać jest bardzo szeroki. Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży stosowne oświadczenie. To jest najistotniejsza zmiana. Pomoc będzie udzielona każdemu, kto jej potrzebuje.

Organizacje pozarządowe, które obejmą punkt nieodpłatnej pomocy będą miały obowiązek przeprowadzenia przynajmniej jednego zadania z zakresu edukacji prawnej w roku. Pozwoli to poszerzyć wiedzę obywateli o przysługujących im uprawnieniach oraz nałożonych na nich obowiązkach. Zadania te będą mogły być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Szczegółowe informacje:

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Brzeskiego <==

Punkty na terenie Powiatu Brzeskiego, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ich usytuowanie oraz wykaz dyżurów w 2019 roku <==

 


IB / Powiat Brzeski