Strona główna » Wiadomości » Niepełnosprawni z większą szansą na zatrudnienie

Niepełnosprawni z większą szansą na zatrudnienie

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze (pow. brzeski) był miejscem, w którym odbyła się uroczysta sesja rady powiatu brzeskiego. Już niebawem, dzięki środkom przeznaczonym przez Województwo Małopolskie, w budynku tym będzie działał pierwszy w okolicy zakład aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Podziękowanie od władz powiatu za wsparcie okazane przez województwo w realizacji tego zadania otrzymał marszałek Jacek Krupa.

– Małopolska jest regionem, dla którego niezwykle ważna jest troska o osoby wykluczone. Dlatego samorząd województwa zdecydował o wsparciu modernizacji zakładu aktywności zawodowej w Łysej Górze. Osoby niepełnosprawne znajdą tam nie tylko wsparcie opiekunów, ale też możliwość aktywnego włączenia się w życie społeczne – mówił marszałek Jacek Krupa, dziękując za przyznane podziękowanie.

 

Instytucja, o utworzenie której od wielu lat starał się powiat brzeski, ma za zadanie przygotować osoby niepełnosprawne do w pełni samodzielnego życia. To jednak nie wszystko – osoby niepełnosprawne będą w nim przygotowywać się do podjęcia pracy zawodowej, wykorzystując specjalnie wyposażone pracownie krawieckie, rękodzielnicze czy ceramiczne. Oprócz możliwości nauki niezbędnych umiejętności i rozwoju kompetencji społecznych osobom niepełnosprawnym, utworzenie nowej placówki daje też możliwość zatrudnienia osobom pełnosprawnym – jako instruktorom zawodu czy rehabilitantom.

W trakcie sesji zaprezentowane zostały także możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektów związanych m.in. z usługami opiekuńczymi czy przekwalifikowaniem pracowników. Do tej pory w powiecie brzeskim złożono ponad 220 wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę ponad 863 mln zł, gdzie kwota dofinansowania wynosi ponad 748 mln zł.

Galeria zdjęć <==

Malopolska.pl