Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Nowe działania w zakresie lokalnej współpracy

Nowe działania w zakresie lokalnej współpracy

DSCN991612 marca 2014 roku z inicjatywy dyrekcji ZSP Nr 1 w Brzesku we współpracy z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Brzesku odbyło się spotkanie z lokalnymi pracodawcami szkolącymi uczniów technikum oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz szkolenie nt. „Zmiany w podatku VAT 2014” przeprowadzone przez Grzegorza Jeziorka, kierownika Działu Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Brzesku oraz pracownika urzędu Tomasza Hamielca.

Program szkolenia obejmował m. in. omówienie zmian w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., podstawowe ustawowe obowiązki nałożone na zakłady pracy jako płatników, w tym sprawy związane z przygotowywaniem i przekazywaniem urzędom skarbowym informacji (PIT-11, PIT-8C), rocznych obliczeń podatków uzyskanych przez podatników (PIT-40), deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR), mechanizm odwróconego obciążenia VAT na towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, ulga za złe długi – art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż towarów używanych a zwolnienie VAT, pozostałe zmiany – wybrane zagadnienia.

Szkolenie prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego w Brzesku wzbudziło duże zainteresowanie na rynku lokalnym. Łącznie w szkoleniu wzięło udział 20 przedsiębiorców oraz 14 pracowników ZSP Nr 1. Doświadczenie pokazało, że podjęte działania powinny być kontynuowane i mogą stanowić istotny element lokalnej współpracy. Do tej pory szkoła systematycznie współpracuje z przedsiębiorcami w zakresie organizacji miesięcznych praktyk zawodowych oraz korzysta z możliwości organizowania wycieczek zawodoznawczych na terenie powiatu. W roku szkolnym 2012/13 w okresie wakacyjnym 29 uczniów wszystkich klas Technikum im. J. Piłsudskiego wzięło udział w płatnych stażach zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, zorganizowanych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Obecnie ZSP Nr 1 rozpoczyna działania dotyczące organizacji w/w staży w okresie wakacyjnym dla kolejnych uczniów technikum.

IB