Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Nowe kompetencje – nowe szanse

Nowe kompetencje – nowe szanse

Mamy przyjemność poinformować, iż Wójt Gminy Iwkowa podpisał z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej umowę o dofinansowanie ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącego projektu „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e- usług”. Dzięki temu na terenie naszej Gminy realizowany jest projekt pt: „Nowe kompetencje – nowe szanse.” Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług wśród osób, które ukończyły 25 rok życia z terenu Gminy Iwkowa. Efektem realizowanego zadania będzie przeszkolenie łącznie 255 osób w określonych kategoriach wiekowych. Projekt realizowany jest od 1 września 2018 roku do 31marca 2019 roku.

W ramach realizacji projektu prowadzone są szkolenia dla mieszkańców w obszarach tematycznych: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Działam w mediach społecznościowych)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową (Blog)”. Szkolenia odbywają się w czterech szkołach (PSP w Kątach, PSP Dobrociesz, PSP Wojakowa, PSP Iwkowa) znajdujących się na terenie Gminy Iwkowa, co podyktowane jest dostępnością oferty szkoleniowej dla większej grupy odbiorców. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Wartość całkowita projektu to 142 800,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich stanowi 100%.


ug

Żywność w UE – Czesław Siekierski

Żywność w UE – Czesław Siekierski(materiał sponsorowany)

Opublikowany przez Informator Brzeski Wtorek, 18 grudnia 2018