Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Nowoczesne zajęcia informatyczne w czterech gminach Powiatu Brzeskiego

Nowoczesne zajęcia informatyczne w czterech gminach Powiatu Brzeskiego

Zestawy klocków We Do 2.0 oraz tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem – to najnowsze pomoce dydaktyczne, które pozwolą nauczycielom uczyć programowania najmłodszych mieszkańców woj. małopolskiego. W zajęciach realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „ProgramujeMY tarnowski” weźmie udział blisko 2000 uczniów klas I-III z 59 szkół podstawowych. W ramach projektu dzieci pod czujnym okiem nauczycieli będą m.in. własnoręcznie budować i ożywiać roboty. Z terenu Powiatu Brzeskiego w projekcie biorą udział 4 gminy – Dębno, Iwkowa, Gnojnik, Szczurowa.

Województwo małopolskie to drugi region po woj. świętokrzyskim, gdzie Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizuje innowacyjny projekt edukacyjny z zakresu nauki programowania. Jego celem jest wyposażenie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego w wiedzę i umiejętności, umożliwiające prowadzenie zajęć z uczniami już od najmłodszych lat.

W „ProgramujeMY tarnowski” bierze udział 200 nauczycieli oraz blisko 2000 uczniów klas I-III z 59 publicznych szkół podstawowych z powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. Dodatkowo w ramach projektu swoje kompetencje cyfrowe poszerzy ok. 50 osób dorosłych – pracowników gminnych placówek kultury, bibliotek, itp.

– Projekt edukacyjny z zakresu nauki programowania, który pod koniec 2017 roku zapoczątkowaliśmy na terenie woj. świętokrzyskiego, a obecnie realizujemy na terenie powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego jest odpowiedzią na wyzwania, przed jakimi stawia nas ciągły rozwój nowych technologii i konieczność korzystania z nich na co dzień – zarówno w szkole, pracy, jak i w domu. W ramach projektu „ProgramujeMy tarnowski”, poprzez zwiększanie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz wyposażenie ich w niezbędną wiedzę z zakresu programowania, inwestujemy nie tylko w ich rozwój zawodowy, ale również, a może przede wszystkim, w przyszłość i rozwój młodych pokoleń. Ale projekt to nie tylko wiedza i umiejętności – nauczyciele otrzymują od nas tablety, a szkoły zestawy klocków, dzięki którym mogą prowadzić ciekawe zajęcia z uczniami, również po jego zakończeniu – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Szkolenie z kompetencji cyfrowych dla nauczycieli

Projekt „ProgramujeMy tarnowski” obejmuje trzy etapy. W pierwszym z nich nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego uczestniczą w dwóch szkoleniach weekendowych, obejmujących warsztaty z zakresu podnoszenia kompetencji cyfrowych oraz zagadnienia z podstaw programowania. W ich trakcie nauczyciele, w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach, poznają zagadnienia z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, a także programowania oraz nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele zapoznają się również ze scenariuszami zajęć warsztatowych z programowania i budowania robotów dla uczniów klas 1-3 oraz platformą e-learningową projektu. Ponadto nauczyciele zostają wyposażeni w gotowe scenariusze zajęć oraz tablety, które będą wykorzystywać podczas lekcji z uczniami.

Pierwsze zajęcia z programowania rozpoczęły się w listopadzie

W II etapie projektu nauczyciele przeprowadzą w swoich szkołach cykl 14 dwugodzinnych zajęć edukacyjnych. Dla nauczycieli to czas, aby przetestować poznane przez nich metody nauczania i nabyte w ramach projektu kompetencje. Uczniowie rozpoczynają natomiast swoją przygodę z budowaniem robotów i ich programowaniem z wykorzystaniem dwóch różnych języków programowania (Lego Mindstorms oraz Scratch). Zajęcia te rozwijają także umiejętności pracy zespołowej, komunikacji czy intuicyjnego rozwiązywania problemów. Na potrzeby II etapu szkolenia szkoły zostaną wyposażone w odpowiednią liczbę specjalistycznych zestawów klocków We Do 2.0. Zestawy klocków pozostaną własnością szkoły i będą służyły do prowadzenia zajęć z programowania z kolejnymi rocznikami uczniów przez bardzo dobrze przygotowanych do tego nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego – uczestników projektu „ProgramujeMY tarnowski”.

Po zakończeniu zajęć w szkołach uczniowie wezmą udział w „Zlocie młodych programistów”, w ramach którego poznają zasady programowania nowoczesnych mobilnych robotów edukacyjnych – dronów, robotów Dash i Dot, Ozobotów oraz Edisonów.

Projekt nie kończy się po zakończeniu zajęć w szkole

Przez cały okres trwania projektu, a także przez 6 miesięcy po jego zakończeniu, nauczyciele będą mogli korzystać ze wsparcia metodycznego trenerów, którzy pomogą im m.in. we wdrażaniu scenariuszy zajęć. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o program motywacyjny połączony z forum wymiany doświadczeń. Jego uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się przygotowanymi przez siebie materiałami dydaktycznymi oraz wymieniać doświadczeniami. Najbardziej aktywni uczestnicy forum mają szanse zdobyć dla swoich szkół dodatkowego sprzętu informatycznego oraz rozszerzających zestawów klocków.

Projekt „ProgramujeMY tarnowski” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, na obszarze NUTS-3 podregion tarnowski i uczestniczy w nim 13 gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczurowa, Żabno, Olesno, Skrzyszów, Rzepiennik Strzyżewski, Ryglice, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Wierzchosławice, Ciężkowice oraz Zakliczyn. Jego celem jest podniesienie i rozwój kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) poprzez naukę programowania i przekazywania wiedzy z zakresu programowania uczniom kl.1-3 publicznych szkół podstawowych. Wartość projektu: 1.789.593 zł, wkład z Fundusz Unijnych: 1.609.593 zł.

Biuro Prasowe Fundacji EFRWP