Nie przegap

Nowy Herb

20150818_102414Gmina Dębno ma nowy herb. Na sesji 14 sierpnia Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę o wprowadzeniu nowego herbu, zgodnego z wymogami heraldyki i przepisami prawa.

Nowy herb nawiązuje do tradycji historycznych i własnościowych. Z jednej strony – godła herbu Odrowąż, ponieważ za czasów panowania tego rodu właśnie w Dębnie wzniesiono zamek obronny i rozpoczęto budowę gotyckiego kościoła; z drugiej – herbu kapituły krakowskiej jako właściciela dóbr i parafii w Porąbce Uszewskiej.

Poprzedni herb był niezgodny z heraldyką. Posiadał elementy niezgodne z przepisami. Był przestarzały i zbyt kolorowy. Nad zmianą herbu na nowy obradowali już radni poprzedniej kadencji. Radni na komisjach oświaty oraz prawa i porządku podjęli decyzję o zmianie herbu na nowy.

IB