Strona główna » Wiadomości » Nowy komendant brzeskiej jednostki

Nowy komendant brzeskiej jednostki

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Brzesku odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego komendanta. Brzeską jednostką kierował będzie mł. insp. Mirosław Moryl.

16.marca 2017 r. mł.insp. Mirosław Moryl został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku. Uroczystego wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Tomasz Miłkowski. W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza brzeskiej jednostki, przedstawiciele władz samorządowych i instytucji współpracujących z Policją. Zaproszeni goście pogratulowali mł.insp. Mirosławowi Morylowi objęcia nowego stanowiska, życząc jednocześnie wytrwałości i sukcesów w zarządzaniu brzeską jednostką. Nowy komendant podkreślił, że od dziś Ziemia Brzeska i jej problemy są dla niego priorytetem. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby mieszkańcy powiatu brzeskiego czuli się bezpiecznie. Jednocześnie zaznaczył, że liczy na dobrą współpracę z władzami powiatowymi i samorządowymi oraz instytucjami współpracującymi.

Mł. insp. Mirosław Moryl – 45 lat, magister nauk politycznych. Ukończył Akademię Pedagogiczną w Krakowie i studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Z Policją związany od 1992 roku. Służbę rozpoczął w pionie prewencji. Przez 6 lat pracował jako dzielnicowy. W maju 2001 roku został Zastępcą Naczelnika Sekcji Prewencji Komisariatu Policji Tarnów – Centrum. Od lutego 2004 roku pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji Tarnów – Zachód, a od lutego 2005 roku – Komendanta Komisariatu Policji Tarnów – Centrum. W czerwcu 2007 roku został mianowany Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, odpowiedzialnym za pracę pionu prewencji. Od czerwca 2010 roku pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, a od 16.11.2015 roku funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie.

Z dniem 16.03.2017r. powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku.

KPP Brzesko

Fot. Maciej Mazur