Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Nowy Sącz walczy o nową drogę do Brzeska

Nowy Sącz walczy o nową drogę do Brzeska

DCIM103GOPROJak informuje Dobry Tygodnik Sadecki – tamtejsi samorządowcy i przedsiębiorcy walczą o budowę nowej drogi do Brzeska. Z apelu przebija troska o długookresowy rozwój regionu – do czego impulsem ma być budowa nowej trasy łączącej region sądecki z autostradą A4.

Jak możemy przeczytać na stronie tygodnika wystosowali oni w tej sprawie list do minister Elżbiety Bieńkowskiej w którym gotowi są zrezygnować z unijnych dotacji z okresu finansowania 2014-2020 na rzecz przesunięcia środków na budowę strategicznej trasy łączącej Nowy Sącz ze zjazdem z autostrady w Brzesku.

Czy w tych staraniach poprą ich samorządowcy z terenu powiatu brzeskiego?

==

– Rezygnujemy ze środków unijnych w zamian za realizację drogi Brzesko-Nowy Sącz. Jako środowiska gospodarcze i samorządowe, jesteśmy w pełni świadomi konsekwencji tej decyzji i zdeterminowani w doprowadzeniu do jej realizacji – napisali do minister Elżbiety Bieńkowskiej najwięksi sądeccy przedsiębiorcy. Pod listem podpisali się również prezydent Nowego Sącza i starosta nowosądecki.

Szanowna Pani Minister,

Wobec braku jednoznacznych decyzji administracji państwowej dotyczących realizacji budowy drogi Brzesko – Nowy Sącz wspólnie przedsiębiorcy i samorządowcy Sądecczyzny zwracają się z prośbą o rozważenie propozycji rezygnacji naszego regionu ze środków unijnych przewidzianych w okresie finansowania 2014-2020 w zamian za przeprowadzenie realizacji w/w inwestycji.

Droga ta jest dla nas inwestycją kluczową w kontekście gospodarczego rozwoju regionu, oraz przedsiębiorstw tu funkcjonujących, a także wykorzystania potencjału bazy i atrakcji turystycznych. Tylko ta droga może w dalszej perspektywie przeciwdziałać stagnacji gospodarczej i mieć realny wpływ na ożywienie gospodarcze regionu. Jej powstanie będzie dawało wielokrotnie większy impuls dla rozwoju gospodarki, a co za tym idzie powstanie nowych miejsc pracy, niż środki unijne przeznaczane na wiele rozdrobnionych „miękkich” projektów unijnych, które częstokroć rozmijają się z rzeczywistym zapotrzebowaniem społecznym.

Postrzegamy wspólnie tą inwestycję jako inwestycję wielkiej rangi i szansy dla Sądecczyzny. W naszym regionie, co już niejednokrotnie podkreślaliśmy funkcjonuje wyjątkowa ilość dużych firm działających na rynkach europejskich, dla których czynnikiem krytycznym i negatywnym staje się lokalizacja na terenie Sądecczyzny. Aby przeciwdziałać ich odpływowi w bardziej dostępne lokalizacje w kraju musimy podjąć wszelkie działania zmierzające do zrealizowania celu jakim jest budowa nowej drogi Brzesko – Nowy Sącz. Warto podkreślić również, że w strategii rozwoju Sądecczyzny wpisany jest rozwój turystyki. Dla realizacji tego celu, oprócz odpowiedniej bazy turystycznej, fundamentalne znaczenie ma także szybki dojazd.

Nasze wspólne liczne apele, petycje do tej pory spotykały się z brakiem odzewu. Występujemy więc z konkretną propozycją do strony rządowej – rezygnujemy ze środków unijnych w zamian za realizację drogi Brzesko-Nowy Sącz. Jako środowiska gospodarcze i samorządowe, jesteśmy w pełni świadomi konsekwencji tej decyzji i zdeterminowani w doprowadzeniu do jej realizacji.

Planując rozwój gospodarczy nie możemy ograniczać się jedynie do krótkoterminowych planów. Środki unijne skończą się w 2020r., a ta droga przyniesie regionowi długofalowy rozwój. Musimy zmieniać sposób myślenia i nie warunkować rozwoju gospodarczego ilością środków unijnych, lecz potencjałem polskich przedsiębiorstw, które będą gwarantowały stały stabilny rozwój regionu po zakończeniu okresu programowania.

Myślimy, że nowa droga Brzesko – Nowy Sącz idealnie wpisuje się w motto jakie Pani Minister przyświeca: „Konkurencyjna gospodarka, nowoczesna infrastruktura i poprawa życia Polaków (…)”.

Licząc na Pani stanowisko w tej sprawie pozostajemy z poważaniem,

Apel na stronie Dobrego Tygodnika Sadeckiego <==

Dobry Tygodnik Sadecki

 

1 komentarz

  1. A co z naszymi władzami ?? Czy Informator Brzeski ma jakieś informację o popieraniu tej inicjatywy przez Grzegorza W. ? Czy znowu chcą się podpiąć pod kogoś działalność ?