Nie przegap
Strona główna » Kultura » Ochrona zabytków Małopolski 2019 – kilkaset tysięcy złotych na zabytki w Powiecie Brzeskim

Ochrona zabytków Małopolski 2019 – kilkaset tysięcy złotych na zabytki w Powiecie Brzeskim

Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał dotacje na remonty i konserwacje zabytków w naszym województwie. Do 15 grudnia 2018 r. złożonych zostało 161 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. Ogólna kwota oczekiwanej dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego wyniosła 15 571 750,13 zł. Na mocy uchwały Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na realizację 83 zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w łącznej kwocie 4 960 900,00 zł. Na liście beneficjentów z terenu Powiatu Brzeskiego znalazło się 5 parafii, którym przyznano łącznie 335 322 zł dotacji.

 

Lista zabytków oraz zakres prowadzonych prac – Powiat Brzeski

Brzesko, neogotycka kaplica Sumińskich-Ożegalskich, XIX/XX w., remont kaplicy – etap III

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku

39 300,00

Borzęcin, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP, ołtarz św. Józefa (1930-31) i rzeźba św. Sebastiana (II poł. XIX), konserwacja techniczna i estetyczna obiektów – II etap

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie

68 900,00

 

Gnojnik, kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa, ołtarz główny z 1766 r., IV etap pełnej konserwacji technicznej i estetycznej

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina Biskupa w Gnojniku

59 472,00

Dębno, kościół parafialny pw. św. Małgorzaty, polichromia wnętrza, kamienne obramienia okien i sakrarium, XV-XX w., pełna konserwacja polichromii (III etap) oraz kamiennych obramień okiennych i sakrarium

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębnie

126 750,00

Uście Solne, ołtarze i rzeźby z barokowego kościoła parafialnego wykonane przez miejscowego artystę Antoniego Wróbla, XVIII-XX w., konserwacja (kontynuacja)

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Uściu Solnym

40 900,00

 

Z budżetu województwa małopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa małopolskiego, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe oraz będących w złym stanie technicznym.

O dotacje w konkursie „Ochrona zabytków Małopolski” mogli ubiegać się właściciele zabytków. Wśród tegorocznych wnioskodawców były parafie, zgromadzenia i klasztory, gminy wyznaniowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, a także osoby prywatne.

Pełna lista przyznanych dotacji <==

IB / malopolska.pl