Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Oddział zamiejscowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Brzesku

Oddział zamiejscowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Brzesku

DSC_9863Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie będzie miał swoją siedzibę w Brzesku. Od października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku pierwsi studenci będą mogli kształcić się w oddziale zamiejscowy krakowskiej uczelni. Istniejący dotychczas oddział zamiejscowy w Tarnowie został zlikwidowany.

28 czerwca 2013 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Brzeskim reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Powiatu Brzeskiego Pana Kazimierza Brzyka, Starostę Brzeskiego Pana Andrzeja Potępę i Wicestarostę Brzeskiego Pana Ryszarda Ożóga, a Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Michała Śliwa i Kanclerza mgr Jana Kałużnego.

Intencją Porozumienia jest współpraca Powiatu i placówek oświatowych z kadrą naukowo – dydaktyczną i studentami Uczelni. Strony porozumienia wyrażają wolę ścisłej współpracy w realizacji nakreślonych celów i zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami, aktualnymi możliwościami oraz w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne.

Celem porozumienia jest stwarzanie odpowiednich warunków do wymiany doświadczeń organizacyjnych, kulturalnych, pedagogicznych i metodycznych oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie kształtowania aktywnych postaw młodzieży, zwłaszcza szkół ponadgimnazjalnych Powiatu i studentów Uniwersytetu w dziedzinie edukacji, kultury oraz rynku pracy.

Ponadto obejmowanie szkół Powiatu Brzeskiego patronatem naukowym i nadawanie wybranym placówkom statusu szkół ćwiczeń Uniwersytetu.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie rozpoczyna swą działalność w Brzesku od września br. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Brzesku, ul. Okulickiego 2, 32 – 800 Brzesku.

IB/ powiatbrzeski.pl