Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Okocim / W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Okocim / W trosce o bezpieczeństwo pieszych

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego powinno być jednym z priorytetów dla zarządców dróg publicznych – w tym również dróg powiatowych. Z inicjatywy radnej powiatowej Elżbiety Kani w mijającym roku poruszonych zostało kilka istotnych tematów dotyczących bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

Wśród podjętych interwencji znalazły się: 

  • wniosek o montaż lustra drogowego przy drodze powiatowej tj. ul. Leśna. Na ulicy Leśnej panuje duży ruch pojazdów. Wielu kierowców poruszających się po tej ulicy jeździ bardzo szybko i niebezpiecznie, często przekraczając dozwoloną prędkość. Brak lustra powodował zagrożenie dla mieszkańców m.in. ul. Poprzecznej, którzy włączali się do ruchu drogowego. Dodatkowo z ul. Poprzecznej korzysta większość mieszkańców Osiedla Jagiełły, którzy wyjeżdżają w kierunku autostrady.
  • wniosek o uporządkowanie i wykoszenie traw zalegających chodnik wzdłuż ul. Goetzów Okocimskich w kierunku ul. Browarnej. Trawy zalegające na chodniku uniemożliwiały bezpieczne poruszanie się pieszych, nie wspominając już o estetyce tego miejsca.
  • na wniosek rodziców dzieci ze szkoły Podstawowej w Okocimiu radna wnioskowała o rozważenie możliwości wytyczenia nowego przejścia dla pieszych oraz umieszczania tzw. spowalniaczy oraz należytego oznakowania jezdni przed Szkołą Podstawową w Okocimiu przy ul. Goetzów Okocimskich. W rejonie szkoły po drugiej stronie ulicy Goetzów Okocimskich znajduje się przystanek autobusowy, a dzieci przyjeżdżające autobusem na zajęcia zmuszone były przechodzić przez nieoznakowaną jezdnię. Liczba pieszych, a zwłaszcza dzieci które udają się do szkoły jest dosyć duża. Niestety wielu kierowców poruszających się po tej ulicy jeździ bardzo szybko i niebezpiecznie, często przekraczając dozwoloną prędkość.  Stwarza to realne zagrożenie potrąceń i wypadków.

To tematy podnoszone przez mieszkańców, którzy chcą by władze powiatowe dostrzegły codzienne problemy związane z bezpieczeństwem przy drogach powiatowych. Większość z zaproponowanych przez radną Elżbietę Kanię rozwiązań spotkało się z pozytywnym przyjęciem i zostało szybko zrealizowanych. 

– Działania jakie podejmuję są związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci – nie tylko mojego rodzinnego Okocimia, ale również innych miejscowości Powiatu Brzeskiego – mówi Elżbieta Kania radna Rady Powiatu Brzeskiego.

Niemniej Komisja Inżynierii Ruchu Drogowego sceptycznie odniosła się do kwestii montażu progu zwalniającego na ul. Goetzów Okocimskich. Jest to o tyle dziwne, że np. w Jadownikach na ul. Małopolskiej oraz ul. Staropolskiej w ramach modernizacji dróg powiatowych zamontowano niewielkie, nisko profilowe progi zwalniające wykonane z kostki brukowej. Przyczyniło się to do ograniczenia prędkości m.in. w pobliżu ruchliwego skrzyżowania oraz nieodległej szkoły podstawowej.

– Rodzice uczniów nie chcą czekać aż dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dzieci i oczekują że władze powiatu podejdą ze zrozumieniem do problemów zgłaszanych za pośrednictwem radnych – mówi Maciej z Okocimia. 

Aktywność radnych oraz ich interpelacje i odpowiedzi odpowiedzi jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego można znaleźć znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w  Brzesku <==

Uregulowanie w przepisach samorządowych interpelacji i zapytań radnych to jedna z nowości wprowadzonych przez ustawę z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z tymi przepisami Starostwo Powiatowe i podległe jednostki mają tylko 14 dni na udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

IB