Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Oświadczenie Burmistrza Czchowa

Oświadczenie Burmistrza Czchowa

Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego od 2002 roku realizuje zadanie inwestycyjne na obszarze jeziora będącego własnością Skarbu Państwa. Związek dzierżawi teren od Tauronu, który jest zarządcą jeziora. Do tej pory wykonano inwestycje na kwotę 65 milionów złotych. Ostatnie zadanie opiewa na kwotę 40 milionów złotych i zostało zakończone w 2015 roku. Była to inwestycja sfinansowana z MRPO i realizowana na każdym etapie przy pełnej wiedzy i współpracy ze służbami Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie było poddane kontroli nie tylko merytorycznej, finansowej, ale przede wszystkim w aspekcie prawnym od samej aplikacji, aż do uruchomienia płatności przez cały czas realizacji, skończywszy na wypłacie ostatniej transzy. Jeśli chodzi o przetargi, to co najmniej dwukrotnie dokumenty były szczegółowo kontrolowane przez powołane do tego Departamenty Urzędu Marszałkowskiego, które nie wnosiły żadnych uwag. W międzyczasie w 2012 roku Związek został skontrolowany przez NIK i nie wykazano zaniechań czy też nieprawidłowości mogących naruszyć prawo. Dlatego z wielkim zaskoczeniem Zarząd przyjął informację o nieprawidłowościach w procedurze przetargowej, które miały miejsce w 2008 roku. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej 8 lat później dopatrzyli się pewnych uchybień i według ich zdania i opinii należy naliczyć korektę finansową wynoszącą 25%. Jest to kwota około 6 milionów złotych. Po zasięgnięciu informacji o stanowisku Urzędu Kontroli Skarbowej Związek wypracował odpowiednie stanowisko, w którym nie zgadza się z opinią kontrolerów. Podjął decyzję o poinformowaniu o zaistniałej sytuacji Ministerstwo Finansów i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Związek jest w posiadaniu dokumentów z Urzędu Zamówień Publicznych, z których wynika, że może być spokojny o końcowe rozstrzygnięcie. Na dzień dzisiejszy oczekuje się na decyzję Urzędu i jeżeli będzie ona niekorzystna dla Związku to wówczas zostaną podjęte stosowne działania i sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Często przy tej okazji pada pytanie, czy w związku z ewentualnym zwrotem środków nie ma zagrożenia, że to gminy je poniosą. Zarówno budżet Gminy jak i budżet Związku są całkowicie od siebie niezależne. Związek ma osobowość prawną i działa samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Dlatego też zarówno Gmina nie odpowiada za zobowiązania Związku, jak i odwrotnie. Zasada ta wynika z art. 49 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, potwierdza ona samodzielność podmiotową gminy i utworzonych przez nią samorządowych osób prawnych. Tak więc gmina odpowiada tylko i wyłącznie za swoje zobowiązania.

Burmistrz Czchowa Marek Chudoba