Strona główna » Region » Otwarcie nowej linii produkcyjnej firmy AR Carton Kraków z siedzibą w Stanisławicach

Otwarcie nowej linii produkcyjnej firmy AR Carton Kraków z siedzibą w Stanisławicach

We wtorek 6 marca 2018r. Wójt Gminy Bochnia Pan Marek Bzdek uczestniczył w otwarciu nowej linii produkcyjnej firmy AR Carton Kraków z siedzibą w Stanisławicach. W ciągu ostatnich trzech lat lokalne firmy znacząco rozwinęły swój potencjał, a także sporo nowych firm przeniosło swoją działalność na teren Gminy Bochnia.

Na powyższe wskazują dane budżetowe tzn.  wpływy z podatku CIT (dane w zł) uzyskiwane przez Gminę Bochnia co potwierdza tabela poniżej.

Można śmiało powiedzieć, że Gmina Bochnia, to Gmina Przyjazna Przedsiębiorcy !!!

Składa się na to szereg podjętych działań, i tak w 2015 roku została podjęta:

  1. Uchwała Nr XIII/125/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy podejmujący działalność po raz pierwszy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców oraz ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w CEiDG lub KRS. Dla prowadzących już działalność gospodarczą również przewidziano przywileje podatkowe. W tym przypadku zwolnieniem od podatku od nieruchomości, objęte zostaną budynki lub ich części, w których podatnik prowadzi działalność gospodarczą w dziedzinie produkcji i usług z wyjątkiem handlu, pod warunkiem poniesienia nakładów finansowych związanych z ich remontem lub adaptacją. Wartość wydatków musi wynosić co najmniej trzykrotność należnego podatku od tychże nieruchomości.

2.      Uchwała Nr XXIII/222/16 Rady Gminy Bochnia z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia w ramach której podatki od środków transportowych zostały obniżone do stawki minimalnej wynikającej z przepisów prawa – czyli najniższe z możliwych ‼.Dzięki temu zabiegowi sporo firm transportowych przeniosło swoją działalność do Gminy Bochnia. Nowych Podatników przybyło tyle, że zrekompensowało to znaczącą obniżkę podatków.

Kolejnym krokiem podjętym w celu zwiększenia atrakcyjności Gminy, jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej było podjęcie

  1. Uchwały nr XXXV/313/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/110/15 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Wcześniej, patrząc na stawki podatku funkcjonujące w Gminie, nie była ona konkurencyjna w stosunku do okolicznych samorządów. W związku z czym, kwota podatku została obniżona z kwoty 18,50 zł za m2 do kwoty 14,00 zł za m2, czyli aż o 25%

Rozbudowa o nową halę magazynową i czwartą linię produkcyjną w AR Carton Kraków z siedzibą w Stanisławicach pozwoli zwiększyć zdolności produkcyjne firmy do ok. 4,5 mld opakowań,

 a zatrudnienie znalazło tam dodatkowych 37 osób. Zdecydowaną większość pracowników stanowią osoby z Gminy i Powiatu Bocheńskiego oraz okolicznych miejscowości (fabryka jest zlokalizowana blisko granicy dwóch powiatów).

ug