Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Pieniądze dla NGO podzielone

Pieniądze dla NGO podzielone

Gmina Dębno  wspiera działalność organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne skierowane do mieszkańców.

Końcem marca wójt gminy Dębno, Wiesław Kozłowski spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, by podziękować za ich ogromną pracę wykonaną na rzecz społeczeństwa w różnych obszarach działalności społecznej. Dziękował im przede wszystkim za poświęcony czas i niejednokrotnie własne środki finansowe.  

Organizacje pozarządowe są dla naszego samorządu ważnym partnerem, bez którego, realizacja wielu przedsięwzięć nie miałaby szansy zostać zrealizowana – podkreśla wójt gminy Dębno, Wiesław Kozłowski.

Podczas spotkania, podpisano 11 umów na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W tym roku na zadania z powyższego zakresu zostanie  przeznaczona kwota 72 tys. zł.

Wsparcie finansowe otrzymają również organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, z działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Galeria zdjęć <<<

ug