Nie przegap
Strona główna » Felietony » Pieniądze dla środowiska. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko szansą dla regionu

Pieniądze dla środowiska. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko szansą dla regionu

fot_do_wywiaduWywiad z Janem Musiałem – Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, byłym wieloletnim burmistrzem Brzeska, posłem na Sejm RP VI kadencji, obecnie kandydującym w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Jaką rolę odgrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy realizacji Programu Infrastruktura i Środowiska?
– WFOŚiGW jest instytucją wdrażającą ten program w ramach projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. I warto podkreślić, że jesteśmy ostatnim ogniwem, które wdraża projekty unijne w gminach i ma bezpośredni kontakt z beneficjentem. Naszym głównym celem jest koordynacja projektów pod względem finansowym i merytorycznym, zgodnie z wytycznymi oraz przepisami prawa krajowego i unijnego.

Poprzez Pana instytucję finansowane są jedne z największych w województwie inwestycje z zakresu ochrony środowiska…
– Rzeczywiście, spośród wszystkich podobnych funduszy wojewódzkich, nasz małopolski realizuje najwięcej projektów w kraju. Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania 43 inwestycji  na łączną kwotę prawie 1,6 mld zł. Wśród nich są projekty prowadzone na obszarze m.in. Brzeska oraz gmin: Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Wojnicz, Rzepiennik Strzyżewski, Wierzchosławice, Żabno, Tuchów, Ryglice i Ciężkowice.

Czym wyróżnia się Program Infrastruktura i Środowisko?
– Program ten ma podnosić atrakcyjność inwestycyjną kraju poprzez rozwój infrastruktury przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. To program ambitny, wymagający wiele wysiłku w jego wdrażaniu. Wśród projektów przeważają inwestycje liniowe, które rodzą wiele problemów własnościowych czy technicznych. Na przykład, do rozbudowania sieci kanalizacji należy mieć zgody właścicieli działek, przez które przebiega trasa kanalizacji sanitarnej. Ponadto wszystkie działania muszą być zgodne z ustawą prawo ochrony środowiska, niezbędne jest także osiągniecie efektu ekologicznego.

Czy dzięki tym realizowanym projektom zdołamy wypełnić unijne zobowiązania?
– Cieszy nas fakt, że realizujemy najwięcej projektów w Polsce, że dużo gmin podjęło się tego wysiłku, niejednokrotnie mimo swoich finansowych ograniczeń, czy wreszcie to, że zwracają one uwagę na ekologie i czystość wód. Szczególnie jest to ważne dla regionu tak bogatego w zasoby przyrodnicze oraz nastawionego w dużej mierze na rozwój turystyki. Są jednak i takie gminy, które w ogóle nie aplikują po pieniądze unijne, bo nie spełniają kryteriów. Muszą wtedy radzić sobie inaczej, między innymi sięgając po umarzalne, preferencyjne pożyczki dostępne ze środków krajowych w naszym Funduszu.

Kolejna perspektywa na lata 2014-2020 kładzie nacisk na odnawialne źródła energii i dostosowanie do zmian klimatycznych. Do kogo zostanie skierowana oferta i jakie przedsięwzięcia będą mogły być dzięki niej realizowane?
– Projekt jest już po szerokich konsultacjach społecznych w kraju. Na działania związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną zostanie przeznaczony ponad miliard euro. Duża część tych środków zostanie przeznaczona również na ochronę bioróżnorodności. Oczywiście, nadal ważnym tematem pozostanie poszerzanie infrastruktury środowiskowej, czyli rozbudowa sieci kanalizacyjnych, wodociągów oraz unowocześnienie instalacji gospodarki odpadami i oczyszczalni ścieków. Kolejnym priorytetem, który jest istotny dla nas wszystkich, to edukacja ekologiczna, mająca zmienić nasze nawyki i przyzwyczajenia oraz uczyć od najmłodszych lat szacunku do przyrody…

Przy okazji polecam zapoznanie się z bogatą ofertą WFOŚiGW w Krakowie i skorzystanie z możliwości uzyskania pomocy finansowej przy realizacji inwestycji środowiskowych. Oferta ta skierowana jest zarówno do samorządów, przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.wfos.krakow.pl

Sfinansowano ze środkówKW Platforma Obywatelska RP

IB

2 komentarze

  1. Zgłosimy sie jako agroturystyka po pieniadze

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast