Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Plany inwestycyjne Starostwa

Plany inwestycyjne Starostwa

Starostwo w Brzesku przez ostatnie dwa lata pisało projekty unijne i w tym roku zostały one wszystkie rozstrzygnięte pozytywnie. W związku z tym zostały podpisane umowy i przystąpiono do ich realizacji. Inwestycje realizowane są w kilku obszarach. Pierwsze z nich to budowa dróg i chodników. Na ten cel w tym roku Starostwo przeznacza bardzo dużą sumę 21 milionów złotych w tym 5 milionów to budowa chodników. Kilka dróg zostanie sfinansowanych z różnego rodzaju programów: Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Sporo środków na ten cel pozyskano ze źródeł zewnętrznych. Drugim zadaniem wykonywanym w tym roku będzie głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W ramach tego projektu zmodernizowane zostaną budynki Starostwa przy ulicy Piastowskiej, budynki hospicjum i ZOL – u w Brzesku oraz budynki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 6 milionów złotych. Będą one pochodzić również ze środków unijnych. Prace termomodernizacyjne będą składać się z czterech etapów. Pierwszy to docieplenie ścian zewnętrznych i stropów. Kolejne etapy to wymiana okien, wymiana oświetlenia na ledowe, montaż klimatyzacji oraz wymiana ogrzewania. Spodziewane oszczędności to 60 procent. Dzięki wykonaniu nowej elewacji poprawi się również estetyka budynków. Ponad 11 milionów złotych Starostwo pozyskało także na zadania edukacyjne. W ramach tych pieniędzy doposażone zostaną w bardzo nowoczesny sprzęt pracownie szkolne. W kierunku ucznia skierowane zostaną nowe projekty. Za te pieniądze zostaną między innymi wykonane dodatkowe staże, zajęcia, możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji oraz praktyki w kraju i zagranicą. Kolejnymi zadaniami wykonanymi będą inwestycje w brzeskim szpitalu. Wybudowany zostanie nowy blok operacyjny za kwotę blisko 10 milionów złotych, z czego 6 milionów pozyskano z funduszy unijnych. Za 2,5 miliona złotych wybudowana zostania Centralna Sterylizacja. Wprowadzony zostanie centralny system informacji medycznej bardzo dobrze finansowany ze środków unijnych, bo w 90 procent wartości projektu, a jego wartość całkowita wyniesie blisko 4,5 miliona złotych. Starostwo przewiduje także bardzo szeroki wachlarz zakupu nowego sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala. Zostanie również wyremontowane zachodnie skrzydło przeznaczone na dzienny dom opieki za kwotę 720 tysięcy złotych. Planowane jest zakończenie prac związanych z otoczeniem szpitala. W ubiegłym roku za kwotę 850 tysięcy złotych wyremontowano parking i wyburzono starą kotłownię co pozwoliło przygotować plac pod budowę dodatkowego parkingu na około 300 pojazdów co pozwoli na całkowite zaspokojenie potrzeb parkingowych szpitala. Ostatnim projektem, który będzie wykonywało Starostwo za ponad 20 milionów złotych jest scalanie ziemi na terenie Strzelec Wielkich w gminie Szczurowa. Tej operacji zostanie poddanych ponad 1000 hektarów ziemi. W ramach projektu powstanie kilkadziesiąt kilometrów nowych dróg, wybudowane zostaną nowe mosty, rowy i przepusty.

W tej chwili trwają już prace na drogach. Między innymi na drodze łączącej Wolę Dębińską z Bielczą. Kwota inwestycji na tej drodze wynosi 8 milionów 100 tysięcy złotych. Trwa przebudowa drogi w miejscowości Uszew i drogi w Porębie Spytkowskiej w kierunku Nowego Wiśnicza. W trakcie realizacji są inwestycje drogowe we Wrzępi i Złotej. Rozpoczynają się budowy nowych chodników. W tym roku przeznaczono 4 miliony 600 tysięcy złotych na ten cel.

Starostwo realizuje także program E-Usługi w Administracji Publicznej. W ten sposób cyfryzuje się całkowicie zasób geodezyjny. Cyfryzacja pozwoli na korzystanie z tych zbiorów całkowicie on line. Wiąże się to z wymianą sprzętu informatycznego, ucyfrowieniem map i przeprowadzeniem modernizacji w zasobie geodezyjnym. Wartość tego projektu finansowanego również ze środków unijnych wynosi 8 milionów 600 tysięcy złotych. Tak więc plany na ten rok są ogromne, ale także duża ilość pieniędzy będąca do dyspozycji Starostwa pozwoli na spokojną ich realizację.


IB