Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „Poczuj się bezpiecznie z Kopertą Życia”

„Poczuj się bezpiecznie z Kopertą Życia”

Wraz z początkiem miesiąca kwietnia bieżącego roku pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie rozpoczęli realizację innowacyjnego projektu socjalnego pn. „Poczuj się bezpiecznie z Kopertą Życia”. Projekt w głównej mierze skierowany jest do mieszkańców Gminy Borzęcin w szczególności osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, mieszkających samotnie.

Realizacja projektu ma przyczynić się do łatwiejszego dostępu służb medycznych lub ratowniczych, sąsiadów czy służb społecznych do informacji o danej osobie np. dotyczącej kontaktu z najbliższą rodziną, znajomymi, kogo należy powiadomić w razie potrzeby(zagrożenia), informacji o chorobach, o przyjmowanych lekach etc.

– Adresaci projektu otrzymają specjalnie przygotowane koperty z formularzem, na którym będą mogli zapisać swoje dane osobowe oraz najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia, przyjmowanych leków, alergii. Karta zawierać będzie również kontakt do najbliższych. Powyższe dane powinny być potwierdzone przez lekarza podstawowej opieki medycznej. Koperta taka powinna znajdować się w miejscu widocznym i dostępnym, np. w kuchni – szafce czy lodówce lub na stole w pokoju – mówi koordynator projektu Anna Kwaśniak.

Miejsce w którym znajduje się koperta będzie oznaczone odpowiednim znakiem.
Oprócz koperty oznaczonej logiem „Koperta życia” oraz formularza, w skład zestawu wchodzą także 2 naklejki oraz ulotka – instrukcja wypełniania formularza. Naklejki z logiem oraz napisem „Tu jest koperta życia” powinny zostać umieszczone na drzwiach lodówki, szafki, i drzwiach wejściowych do mieszkania, od wewnątrz na wysokości oczu.
Koperta życia umożliwi szybkie dotarcie do kluczowych informacji o stanie zdrowia, w przypadku udzielania pomocy osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, starszym, samotnym, przez wszelkie służby pomocowe. Wszystkie osoby do których adresowany jest projekt, będą mogli czuć się bezpieczniej, a ratownicy medyczni będą mogli skorzystać z pewnych informacji o stanie zdrowia osoby, do której zostali wezwani.

Dystrybucją pakietów zajmą się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie, sołtysi, lekarze NZOZ ReMed i pielęgniarki środowiskowe.

W sprawie kopert życia informacji udziela koordynator projektu – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie – Anna Kwaśniak (tel. 14 68 46 075).

ug