Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Podsumowanie kolejnego roku realizacji projektu systemowego w Czchowie

Podsumowanie kolejnego roku realizacji projektu systemowego w Czchowie

W środę 15 grudnia odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie partnerskiego projektu Gmin: Czchów, Iwkowa, Gnojnik pn. „Jesteśmy Najlepsi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie zaprojektowane na lata 2009-2012 to łącznie 1,98 mln zł przy 1,72 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

Spotkanie było okazją nie tylko do zaprezentowania tegorocznych dokonań, ale także przedstawienie planu działania, oferty działań wspierających na 2012 rok. Przygotowanie spotkania było szansa na wykorzystanie doświadczeń uczestników projektu. Osoby te, we współpracy z poszczególnymi ośrodkami kultury zadbały o przygotowanie wystroju sali, prezentacji graficznych dorobku projektu. Dyrektorzy ośrodków kultury zadbali także o zapewnienie części artystycznej wydarzenia, w trakcie którego wręczano gadżety promocyjne oraz broszurę informacyjną. Udział w konferencji wzięli m.in. Ryszard Ożóg – wicestarosta brzeski, Marek Chudoba – Burmistrz Czchowa, Bogusław Kamiński – Wójt Gminy Iwkowa, Sławomir Paterek – wójt gminy Gnojnik, Włodzimierz Rabiasz – Przewodniczący RM w Czchowie, Tomasz Koprowski – Przewodniczący RG w Iwkowej, Ryszard Machał – Przewodniczący RG w Gnojniku. Oficjalnego rozpoczęcia dokonał Jarosław Gurgul – koordynator projektu, który przywitał zgromadzonych gości, dokonał podsumowania projektu, przedstawił plan pracy na 2012 rok. W krótkim wystąpieniu Burmistrz Czchowa dokonał podsumowania pozytywnych doświadczeń w partnerskim działaniu sąsiedzkich gmin, a o zasadności realizacji takich projektów, dobrym wykorzystaniu środków z Kapitału Ludzkiego przemawiał Ryszard Ożóg. Po krótkiej części artystycznej wszystkim beneficjentom wręczono zaświadczenia potwierdzające udział w projekcie. Niezwykle miłym akcentem były podziękowania przekazane zaangażowanym w projekt osobom: skarbnikom, kierownikom ops, dyrektorom ośrodków kultury, księgowym, pracownikom merytorycznym czuwającym nad prawidłowym wdrażaniem projektu. Warto nadmienić, że wręczane kwiaty były dziełem uczestników projektu, którzy ukończyli kurs florystyczny. Po oficjalnym zakończeniu spotkania, jego uczestnicy jeszcze długo pozostali na sali, gdzie przy kawie toczono owocne debaty podsumowujące dotychczasowe doświadczenia, rodziły się pomysły na nowe inicjatywy. „Budujący jest fakt, że już po zakończeniu spotkania kilka osób, które zapoznały się ze specyfiką projektu zadeklarowało swój udział w kolejnym roku jego realizacji. Warto przypomnieć , że cześć edukacyjna projektu to szereg kursów (prawo jazdy, opiekun osoby starszej, kurs wózków widłowych), szkoleń (kasa fiskalna, mała gastronomia, komputerowe), które dają możliwości na nabycie zarówno określonych umiejętności jak i stosownych uprawnień i zaświadczeń.

um

Podobne artykuły
„%RELATEDPOSTS%”