Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Powiat będzie pomagał spółkom wodnym

Powiat będzie pomagał spółkom wodnym

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Brzeskiego ustalono zasady udzielania gminnym spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Brzeskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Dotacja na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będzie udzielana na dofinansowanie modernizacji rowów melioracyjnych i urządzeń drenarskich albo przebudowy urządzeń wodnych – informuje starosta brzeski Andrzej Potępa.

Zgodnie z uchwałą, z dotacji na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będzie mogła korzystać gminna spółka wodna, która: znajduje się na terenie powiatu brzeskiego, wykaże ściągalność składek członków spółki wodnej w wysokości co najmniej 50 %, dostosuje swój statut do aktualnych przepisów prawnych oraz wykaże wykonanie przez okres ostatnich trzech lat przynajmniej 60 % konserwacji wszystkich urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych) będących w jego administracji.

Ponadto spółka wodna, aby otrzymać dotację będzie musiała dokonać szczegółowej inwentaryzacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wraz z oceną stanu technicznego oraz ustalić składkę członkowską na rzecz spółki wodnej gwarantującą zapewnienie realizacji jego zadań statutowych.

Uchwalane dotychczas przez walne zgromadzenie delegatów lub członków spółek wodnych składki nie zapewniały realizacji wymaganych zabiegów konserwacyjnych w zakresie wynikającym z dobrych praktyk i instrukcji eksploatacyjnych – mówi Krzysztof Wrona, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Brzesku.

Gminne spółki wodne będą mogły otrzymać dotację maksymalnie do wysokości 50% ściągniętych przez beneficjenta składek członkowskich w danym roku.

W danym roku wnioskodawca będzie mógł wystąpić o dotacje tylko z jednym wnioskiem. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Brzeskiego, a podstawą ostatecznego jej rozliczenia będzie zatwierdzone sprawozdanie.

Warto dodać, iż w 2011 r. dotacja dla gminnej spółki wodnej zostanie ustalona proporcjonalnie do stanu ilościowego urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

za powiatbrzeski.pl