Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Powiatowa Gala Sportu Ziemi Brzeskiej!

Powiatowa Gala Sportu Ziemi Brzeskiej!

Zgłaszając przed dwoma laty swoją ofertę w konkursie na dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku w liczącym piętnaście stron dokumencie przestawiłem koncepcję funkcjonowania i rozwoju Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku na lata 2015-2020.  Zwierała ona zarys wielu propozycji dotyczących szeroko rozumianego sportu i rekreacji dla mieszkańców nie tylko Brzeska, ale całego powiatu brzeskiego. Komisja konkursowa zdecydowała się jednak na wybór innej wizji rozwoju sportu. Tak to już w konkursach bywa – wygrywają lepsi, bardziej dynamiczni, których koncepcja jest bardziej bogata i atrakcyjna. Mieszkańcy mają prawo do jak najlepszej oferty. Nie można mieć pretensji że Komisja Konkursowa składająca się z najwybitniejszych ekspertów w gminie Brzesko dokonała takiego a nie innego wyboru.

W mojej koncepcji rozwoju sportu, wyraziłem opinię, że „…aby osiągnąć znaczące wyniki sportowe przy zaangażowaniu stosunkowo umiarkowanych środków konieczne jest budowanie kapitału społecznego. Działacze sportowi oraz sponsorzy są niezbędnym i niezwykle cennym składnikiem sprawnie działającego systemu organizującego życie sportowe.

Rozwój sportu wyłącznie przy pomocy sił i środków znajdujących się w dyspozycji samorządu nie przyniesie zadowalających rezultatów, ponieważ po prostu tych środków zawsze będzie zbyt mało. W związku z powyższym konieczna jest bardzo dobra współpraca ze sponsorami i działaczami sportowymi. Wykonują oni ogromną pracę, która obecnie nie jest odpowiednio doceniana.

Celowe jest więc zorganizowanie plebiscytu na podobnego np. „Gali Mistrzów Sportu” gdzie na dorocznej uroczystości można będzie podziękować i wręczyć okolicznościowe trofea dla najlepszych sportowców, a ponadto nagrody w trzech innych kategoriach: dla działacza sportowego, trenera oraz sponsora. Bez tych osób, nie byłyby możliwe żadne sukcesy sportowe nawet najbardziej pracowitych zawodników. W związku z tym proponuję zorganizowanie corocznej Gali Sportu Ziemi Brzeskiej. Szczegółowy regulamin i zasady przyznawania wyróżnień zostaną opracowane w porozumieniu z działaczami sportowymi oraz osobami związanymi ze sportem z całego powiatu brzeskiego, co uwzględni ich propozycje i tym samym będzie najbardziej uczciwe. Takie przedsięwzięcie powinno zostać uruchomione po raz pierwszy już w 2016r. i obejmować wyróżnienia za rok 2015. „

Z wielką satysfakcją i radością przyjąłem wiadomość, że Starostwo Powiatowe w Brzesku zdecydowało się podjąć organizacji takiej właśnie „Gali Sportu” obejmującej sportowców ze wszystkich gmin powiatu brzeskiego. Gala sportu będzie jednym z elementów zaplanowanych w ramach obchodów rocznicy 150-lecia wprowadzenia powiatów na ziemiach polskich. Dzięki tak wysokiemu patronatowi, impreza będzie miała wysoką rangę i po raz pierwszy w tak uroczysty sposób zostanie uhonorowana ciężka codzienna praca zawodników, ale również równie ciężka, choć na co dzień zupełnie niewidoczna praca trenerów i skromnych działaczy społecznych, a także sponsorów, bez których wsparcia wiele talentów nigdy by nie miało szansy się rozwinąć. Właśnie kończą się prace nad dopracowaniem szczegółów. Regulamin konkursu w najbliższym czasie zostanie podany do publicznej wiadomości.

Jan Waresiak