Nie przegap
Strona główna » Region » Prace przy usuwaniu awarii mimo nocy trwają nadal!

Prace przy usuwaniu awarii mimo nocy trwają nadal!

W związku z naprawą awarii wodociągowej na magistrali wodociągowej DN 300 przez którą zaopatrywane są Gmina Drwinia, Gmina Rzezawa i północna część Gminy Bochnia INFORMUJEMY ŻE NAPEŁNIANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ POWINNO ROZPOCZĄĆ SIĘ OK. 2.00 W NOCY.

W związku z tym, iż rurociąg jest pusty oraz, że jest noc podczas której rozbiór wody na sieci jest znikomy napełnianie około 15 kilometrowego odcinka sieci magistralnej oraz sieci rozdzielczych będzie procesem stopniowym tak aby nie rozszczelnić odcinków które nie uległy awarii. Także właściwe ciśnienie w sieci wodociągowej na terenie gminy Drwinia docelowo przewidujemy osiągnąć ok godziny 7.00 dnia jutrzejszego. Jeżeli coś pójdzie nie tak informujemy, iż woda będzie dostarczana Mieszkańcom gminy Drwinia na dotychczasowych zasadach w tej samej ilości.  Pamiętajmy iż w miejscu awarii następuje redukcja sieci magistralnej z DN 450 na DN 300 a bezpośrednio za awarią dochodzi do rozdziału wody na magistralę Krzeczów – Majkowice-Mikluszowice-Drwinia oraz magistralę Krzeczów – Rzezawa. Ciśnienie na tej sieci dochodzi do 12 at., ponadto  awaria nastąpiła pod drogą powiatową – a także bezpośrednio za nią w miejscowości Krzeczów na tzw: „kolanie” czyli zakręcie magistrali w kierunku autostrady. Dlatego też proces usuwania awarii jest tak trudny. Do usuwania jej musiał zostać  użyty specjalny materiał (odporny na przeciążenia sieci i ciśnienie) oraz sprzęt np. urządzenia do przewiertów sterowanych, larseny wbijane w celu wykonania ściany oporowej dla magistrali na zakręcie w kierunku autostrady a także koparki, pompy szlamowe itp. Prace te nadzorują pracownicy samorządu  właściwego  terytorialnie na terenie którego nastąpiła ta awaria przy udziale przedstawicieli  samorządów gminnych korzystających z wody prowadzonej tą magistralą.

ug

Reklamy i banery w gazecie oraz na portalu Informator Brzeski  – tel. 608 653 909, redakcja@informatorbrzeski.pl