Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Progresywny i prorozwojowy projekt budżetu gminy Borzęcin na 2012 rok

Progresywny i prorozwojowy projekt budżetu gminy Borzęcin na 2012 rok

Progresywny i prorozwojowy, tak w skrócie można określić projekt budżetu gminy Borzęcin na 2012 rok, który 14 listopada br. wójt Janusz Kwaśniak przedłożył Radzie Gminy w Borzęcinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. W projektowanym budżecie, który po stronie dochodów zamyka się kwotą 35 milionów 350 tysięcy złotych, przy planowanych wydatkach rzędu 36 milionów 116 tysięcy złotych, 15 milionów 346 tysięcy złotych planuje się wydatkować na inwestycje. To 42,5 % wydatków budżetu ogółem. W erze wszechobecnego kryzysu, gdzie wiele samorządów, nawet ościennych gmin boryka się z poważnymi problemami finansowymi to bardzo dobry wynik – uważają borzęcińscy samorządowcy.

Planowane na 2012 rok inwestycje to przede wszystkim kontynuacja inwestycji już realizowanych i rozpoczęcie realizacji nowych.
– Na wodociągowanie gminy, w tym m.in. dobudowę nowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Przyborów oraz połączenie sieci wodociągowej Borzęcina i Bielczy planujemy wydać 1 milion 521 tysięcy złotych, na partycypację w kosztach wykonania projektów budowy chodników przy drogach powiatowych i przebudowę urządzeń melioracyjnych przy tych drogach – 191 tysięcy złotych, na partycypację w modernizacji drogi wojewódzkiej 768 w miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin – 220 tysięcy złotych, na budowę dróg wewnętrznych w gminie, nowe nawierzchnie bitumiczne na drogach gminnych oraz projekt chodnika przy drodze gminnej w Bielczy – 315 tysięcy złotych, na budowę terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw w centrum wsi Borzęcin Dolny oraz placu zabaw w Łękach – 157 tysięcy złotych, na projekt i przebudowę przystanku autobusowego w centrum Borzęcina – 240 tysięcy złotych, na przebudowę dachu i termomodernizację szkoły podstawowej w Łękach, termomodernizację przedszkola w miejscowości Bielcza, termomodernizację budynku magazynu OC w Borzęcinie – 480 tysięcy złotych, na przebudowę remizy OSP w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi oraz  projekt przebudowy i modernizacji remizy OSP w Borzęcinie Dolnym – 2 miliony 565 tysięcy złotych, na budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie – 5 milionów 315 tysięcy złotych, na budowę sieci bezpłatnego internetu w gminie Borzęcin wraz zakupem komputerów – 444 tysiące złotych, na przebudowę obiektów sportowo – rekreacyjnych w Borzęcinie, Przyborowie i Bielczy, etap II modernizacji obiektu sportowego KS Przyborów oraz projekt przebudowy obiektu sportowego Victorii w Bielczy – 3 miliony 271 tysięcy złotych, na doposażenie i modernizację obiektów Gminnego Ośrodka Kultury – 230 tysięcy złotych, na projekty i dobudowę punktów świetlnych na terenie gminy – 64 tysiące złotych. Ponadto zabezpieczono w projekcie budżetu środki finansowe na zakup koparko – ładowarki dla potrzeb gospodarczych Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz lekkiego wozu bojowego dla OSP w Borzęcinie Dolnym w kwocie 320 tysięcy złotych – wylicza wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

Planowane na rok 2012 dochody majątkowe budżetu gminy Borzęcin zamykają się kwotą 12 milionów 707 tysięcy złotych, z czego 8 milionów 205 tysięcy stanowią dotacje pozyskane dzięki operatywności samorządu ze środków programów Unii Europejskiej, a pozostała kwota stanowi zakładane dochody z planowanej sprzedaży majątku tj. działek pod budownictwo mieszkaniowe i działalność przemysłową, o które pytają liczni zainteresowani mieszkańcy regionu i przedsiębiorcy.

Jak podkreśla wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak, zaplanowane w projekcie budżetu na 2012 rok wydatki inwestycyjne w wysokości 42,5% wydatków budżetu ogółem ulegną, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach, znacznemu zwiększeniu w trakcie roku budżetowego.
– Spodziewamy się pozyskać kolejne środki finansowe zarówno ze środków unijnych, jak i źródeł krajowych. Jestem przekonany, że wskaźnik wydatków na inwestycje, podobnie jak w roku 2011, w budżecie 2012 roku przekroczy 50 % wydatków budżetu ogółem – podkreśla wójt Kwaśniak, zapowiadając wprowadzenie do budżetu kolejnych nowych inwestycji.

Według wójta, w przyszłym roku rozpocznie się m.in. Przebudowa Domu Parafialnego w Borzęcinie Dolnym na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi. Zmodernizowane zostaną kolejne kilometry dróg gminnych, na realizację których samorząd zamierza pozyskać znaczne środki zewnętrzne.

Wiele wskazuje na to, że gmina Borzęcin znajduje się w okresie największego rozkwitu w swojej historii…

ug

Podobne artykuły
„%RELATEDPOSTS%”