Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Borzęcin

Projekt „Małopolski Tele-Anioł” w gminie Borzęcin

Gmina Borzęcin przystąpiła do współpracy przy realizacji Projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

W dniu 6 czerwca br. list intencyjny wyrażający wolę współpracy podpisali wspólnie w imieniu Województwa Małopolskiego Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, a w imieniu Gminy Borzęcin Tadeusz Żurek – Zastępca Wójta Gminy Borzęcin.

Wzajemna współpraca w ramach Projektu dotyczy prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do niesamodzielnych mieszkańców gminy Borzęcin (starszych, chorych, niepełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki i wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i pomoc w ich rekrutacji.

W ramach projektu niesamodzielni i samotni pacjenci zostaną objęci zdalną opieką medyczną. Do każdego z nich trafi specjalna opaska, wyposażona w kartę sim i specjalny przycisk SOS, umożliwiający łatwy kontakt z fachowcami czuwającymi nad ich zdrowiem i bezpieczeństwem. Urządzenie przypomina z wyglądu elektroniczny zegarek, zamiast jednak wyświetlacza, ma trzy przyciski. Najważniejszy jest czerwony guzik z napisem „SOS” – wystarczy go nacisnąć i przytrzymać kilka sekund, żeby automatycznie połączyć się z Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, pracują eksperci (m.in. ratownicy medyczni, psycholodzy), który udzielą potrzebnej pomocy – łącznie z wezwaniem pogotowia. Opaska ma wbudowany mikrofon i głośnik, można więc swobodnie rozmawiać, nie jest do tego potrzebny telefon.
Co ważne, na opaskę bezpieczeństwa można… zadzwonić – urządzenia ma bowiem kartę SIM i indywidualny numer. Żeby odebrać połączenie, osoba posiadająca opaskę musi nacisnąć zielony przycisk (symbol „dymków”) – w ten sposób mogą się z nią skontaktować pracownicy Centrum Teleopieki, ale także np. jej bliscy.
Opaski bezpieczeństwa wyposażone są także w dodatkowe funkcje: czujnik upadku, GPS, lokalizator położenia opaski oraz czujnik tętna. Dodatkowo, naciskając trzeci, żółty przycisk (z symbolem „ludzi”), można odsłuchać komunikat m.in. o aktualnej godzinie oraz liczbie przebytych kroków.

Oprócz opaski bezpieczeństwa i Centrum Teleopieki osoby niesamodzielne będą mogły skorzystać ze usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu – zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej. To nie tylko pomoc w zabiegach higienicznych, ale także wsparcie w codziennych obowiązkach – zakupach, przygotowaniu posiłków, drobnych porządkach, załatwieniu urzędowych formalności czy dotarciu na wizytę u lekarza. Planuje się, że jedna osoba może być objęta usługami opiekuńczymi przez okres ok.12 m-cy w liczbie ok. 20 godzin miesięcznie.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

– osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
– osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
– osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa).

Rekrutację Uczestników do projektu „ Małopolski Tele-Anioł” prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oferowanego wsparcia mogą zapoznać się z regulaminem rekrutacji oraz pobrać stosowne formularze zgłoszeniowe, załączone zarówno na stronie internetowej Gminy Borzęcin http://www.borzecin.pl/, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie http://www.borzecin.naszops.pl/ oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego https://www.malopolska.pl/teleaniol/ lub w formie papierowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Wypełnione formularze należy doręczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie lub bezpośrednio złożyć lub przesłać na:

1. Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)
Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)
Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)
lub w innych lokalizacjach urzędu marszałkowskiego oraz w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:
Biuro projektu Lidera – ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611 e-mail: teleopieka@umwm.pl
Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok. nr 1, I piętro, tel. 883 316 158
Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com

2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł”.

3. Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dodatkowe informacje udzielają pracownicy socjalni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie oraz pod nr tel.146846075, 146846074.

pdfRegulamin_rektrutacji_i_udzialu_w_projekcie_Malopolski_Tele-Aniol_12.04.2018.pdf1.87 MB

pdfZal_2_FORMULARZ_ZGlOSZENIA_2.pdf945.94 KB

ug

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast