Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

pol1Spotkanie edukacyjno – konsultacyjne w Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku.

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku i na zaproszenie stróżów prawa, w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Brzesku odbyło się spotkanie dzielnicowych pracujących na terenie powiatu brzeskiego z przedstawicielami PCPR oraz panem Jerzym Szczepańcem – specjalistą i certyfikowanym superwizorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ponadto w spotkaniu uczestniczył naczelnik prewencji podinsp. Paweł Matura, przedstawiciel PCPR psycholog mgr Anna Rzepa oraz policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

Głównym celem spotkania było zacieśnienie współpracy w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Szczególną rolę w tych działaniach spełnia PCPR, aktywny przy udzielaniu wszechstronnej i kompleksowej pomocy ofiarom przestępstw związanych z przemocą w rodzinie. Ważnym punktem spotkania był panel dyskusyjny z udziałem dzielnicowych. To oni pierwsi docierają do rodzin, w których dzieje się krzywda któremuś z domowników i przy wykorzystaniu procedury „Niebieska Karta” monitorują te rodziny. Wypracowano też nowe metody wspólnych działań w tych środowiskach, aby szybko do nich docierać i skutecznie rozwiązywać te problemy.

KPP Brzesko