Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin – Etap III”

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin – Etap III”

borzęcinProjekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Borzęcin – Etap III”- niesie za sobą szereg istotnych korzyści dla rozwoju społecznego i gospodarczego regionu, a tym samym i kraju. Przedsięwzięcie, przyczynia się do spójności społecznej, niwelując rozwój zjawiska wykluczenia cyfrowego, a tym samym wykluczenia ze społeczeństwa informacyjnego, marginalizacji, itp. Dodatkowo realizacja projektu prowadzi do poprawy jakości i poziomu życia grupy docelowej, stwarzając także dodatkowe możliwości aktywności zawodowej. Jednocześnie dostęp do usługi szerokopasmowego Internetu stwarza możliwości rozwoju gospodarczego.

W ramach III etapu realizacji projektu 210 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do internetu. O nowe komputery wzbogacą się również 4 jednostki oświatowe podległe gminie: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Borzęcinie Dolnym – 10 zestawów komputerowych, Publiczna Szk. Podstawowa  im. Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym – 15 zestawów komputerowych, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Borzęcinie – 15 zestawów komputerowych oraz Zespół Szkół w Bielczy – 25 zestawów komputerowych.

– To ostatni etap realizacji zadania, który wyczerpuje zainteresowanie mieszkańców tym działaniem – informuje wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak

– Każdy zainteresowany, który spełniał warunki i przystąpił do projektu został zakwalifikowany i otrzymał, bądź otrzyma w III etapie zestaw komputerowy wraz z dostępem do internetu – mówi gospodarz gminy – Dzięki temu, pojęcie wykluczenia cyfrowego całkowicie znika z mapy gminy Borzęcin, a dzięki budowie sieci internetu radiowego, do lamusa przechodzi pojęcie „białych plam” – dodaje.

W wyniku jego realizacji, dostęp do Internetu uzyskają mieszkańcy Gminy Borzęcin którzy obecnie są zagrożeni wykluczeniem cyfrowym. Grupa docelowa została wybrana na podstawie kryteriów sytuacji materialnej, niepełnosprawności, stopnia zagrożenia wykluczeniem, cyfrowym, wieku 50+, oraz dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce – tak aby rezultaty projektu skierowane były do odbiorców najbardziej potrzebujących. Uzyskanie dostępu do Internetu zapewni odbiorcom z grupy docelowej równe szanse w dostępie do informacji i nowoczesnych narzędzi komunikacji. Dostęp do Internetu uzyskają ponadto osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, dzięki czemu będą oni mogli podjąć działalność zawodową za pośrednictwem Internetu, załatwić część spraw urzędowych za pomocą komputera, poszerzać swoją wiedzę oraz aktywnie uczestniczyć w procesie wymiany informacji, co przyczyni się do wyrównania ich szans na wielu polach aktywności społecznej.

Dodatkowo, projekt posiada pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego, bowiem w wyniku jego realizacji, dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyska 210 gospodarstw domowych oraz 4 jednostki podległe Gminy Borzęcin. W ramach projektu przewidziano również cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera i wykorzystania zasobów Internetu, których realizacja przyczyni się do podniesienia stanu wiedzy uczestników tych szkoleń z zakresu techn. informatycznych i wykorzystania Internetu w życiu codziennym, co z kolei wpłynie na rozwój lokalnej społeczności.

logo borzecin

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Dotacja na inwestycje – Inwestujemy w Waszą Przyszłość
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*

Zwiększ czcionkę
Zmień kontrast