Nie przegap
Strona główna » Region » Radar i rozbudowa oprogramowania dla Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego

Radar i rozbudowa oprogramowania dla Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego

Powiat Tarnowski podpisał umowę z firmą DHI Polska sp. z. o. o. na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie Elektronicznego Systemu Ostrzegania Powodziowego ESOP, w ramach którego wykonawca dostarczy między innymi radar meteorologiczny i dokona jego montażu.

Elektroniczny System Ostrzegania Powodziowego budowany jest przez Powiat Tarnowski od kilku lat w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zlewni rzeka Biała Tarnowska”. To pilotażowy projekt, pierwszy tego typu w Polsce. Do tej pory zainstalowana została już część urządzeń pomiarowych oraz powstały mapy zalewowe, obrazujące wielkość i zasięg potencjalnych zagrożeń. Obecnie realizowany jest już drugi etap tego projektu. – Projekt polega na rozbudowie istniejącego systemu ostrzegania powodziowego na terenie zlewni rzeki Biała Tarnowska – mówi Starosta Tarnowski Roman Łucarz. – Z systemu będą korzystać przede wszystkim służby kryzysowe i mieszkańcy terenów zagrożonych.

System, który powstaje ma udostępnić mieszkańcom zlewni jeszcze większą ilość informacji, a także pozwoli na odpowiednio wczesne przygotowanie się do zbliżającego się zagrożenia powodziowego – tłumaczy Wiesław Gadziała, Dyrektor Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Tarnowie. – Każda osoba zamieszkująca teren zalewowy będzie mieć dostęp do strony internetowej dostarczającej komplet danych o sytuacji powodziowej na terenie zlewni – uzupełnia Wiesław Gadziała.

Umowa, jaką samorząd powiatu zawarł z firmą DHI obejmuje dostawę i montaż radaru meteorologicznego oraz zabudowę działki wraz z instalacją kontenera, na którym zamontowany będzie radar. Firma dokona także montażu dziesięciu dodatkowych stacji pomiarowych na rzece Biała Tarnowska oraz jej dopływach, rozbuduje serwer systemu ESOP i dokona w nim niezbędnych zmian. Ze strony wykonawcy umowę w Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisał Waldemar Mlaś, Członek Zarządu DHI Polska.

Co należy podkreślić, w ramach rozbudowy oprogramowania systemu, pojawi się „uczenie maszynowe”, czyli wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do przetwarzania danych – podkreśla Dyrektor Wiesław Gadziała. – Projekt jest zaawansowany technologicznie i innowacyjny. Jego efektem będzie kompletny Elektroniczny System Ostrzegania Powodziowego, którego budowa powinna się zakończyć w 2021 roku – podsumowuje Tomasz Stelmach, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego.

Radar będzie zlokalizowany w Falkowej koło Ciężkowic. Całkowita wartość projektu przekracza 3 mln zł. Ponad 2 mln 400 tys. zł to środki UE pozyskanie przez Starostwo Powiatowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Finalizacja instalacji radaru powinna nastąpić jesienią bieżącego roku.

powiat.okay.pl