Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Raport o stanie gminy – urzędy opublikowały sprawozdanie za 2018 r.

Raport o stanie gminy – urzędy opublikowały sprawozdanie za 2018 r.

Znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o samorządzie gminnym przewiduje nowy obowiązek dla włodarzy gmin – mają oni przestawiać „raport o stanie gminy” radzie gminy co roku, do 31 maja. Podobne raporty muszą przedstawiać także zarządy powiatów i zarządy województw. Lektura opublikowanych raportów nie jest jakoś porywająca, niemniej dostarcza w łatwy sposób podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania lokalnych samorządów. Raporty nie są też jakimś powodem do dumy, bowiem spośród samorządów z terenu Powiatu Brzeskiego tylko dwa (Czchów oraz Gnojnik) zamieściły oddzielne informacje o jego publikacji na swoich stronach internetowych. Raporty można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Rada rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi lub burmistrzowi absolutorium.

W debacie będą mogli zabierać głos również mieszkańcy gminy. Ale nie będzie to takie łatwe. Taka osoba będzie musiał złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami. W  gminie do 20 tys. mieszkańców musi to być co najmniej 20 osób, a w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców – co najmniej 50 osób. Dodatkowo liczba mieszkańców jaka może zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

To pierwszy tego typu dokument sporządzony wg wymogów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. Dodatkowo Rada Gminy może określić w drodze uchwały bardziej szczegółowe wymagania dotyczące raportu. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał Rady Gminy lub Rady Miasta za rok 2018.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości danej gminy. Każdego roku będą przedstawiane kolejne raporty, które będą kumulowały wiedzę wcześniej zgromadzoną, jak również będą jeszcze bardziej uszczegóławiały zakres informacji przekazywanych zgodnie z oczekiwaniami, które będą artykułowane w czasie dyskusji nad dokumentem.

Zapraszamy do pobrania raportów o stanie poszczególnych gmin oraz powiatu

Powiat Brzeski <==

Gmina Borzęcin <==

Gmina Brzesko <==

Gmina Czchów <==

Gmina Dębno <==

Gmina Gnojnik <==

Gmina Iwkowa <==

Gmina Szczurowa <==

 

IB