Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Rekordowy budżet gminy Czchów

Rekordowy budżet gminy Czchów

Ponad 53 miliony złotych wynosi tegoroczny budżet gminy Czchów. Z tego aż 10 milionów przeznaczono na inwestycje. Gmina złożyła około dziesięć wniosków do Urzędu Marszałkowskiego na dotacje do swoich działań w zakresie między innymi wodociągowania, kanalizacji i budowy chodników. Do końca czerwca okaże się z ilu tych środków gmina będzie mogła skorzystać. Burmistrz Marek Chudoba liczy, że gmina otrzyma w ciągu najbliższych trzech lat 14 milionów złotych ze środków unijnych, a gmina dołoży z własnej kasy 6 milionów złotych. Te pieniądze pozwolą na zakończenie 98% wodociągowania gminy. W 100% rozwiąże problem kanalizacji w aglomeracji. Na terenach, gdzie kanalizacja nie jest możliwa do zbudowania, gmina podjęła decyzję o montażu oczyszczalni przydomowych przy finansowaniu 50\50. Pierwsze oczyszczalnie będą montowane w kwietniu.    

W ramach budownictwa drogowego gminę czekają trzy duże zadania. Pierwsze z nich będzie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Oprócz własnych środków gmina będzie wnioskować o pieniądze do PROW – u lub do rządu,  a dwie pozostałe drogi będą współfinansowane ze starostwem. Są to drogi powiatowe: Biskupice przez Złotą w stronę Gnojnika i druga droga z Tymowej do Iwkowej. To bardzo ważne dla gminy Czchów inwestycje drogowe.

W ramach termomodernizacji gmina przystąpiła do projektu z sześcioma innymi gminami. Projekt przewiduje uzbrojenie ponad dwustu gospodarstw domowych w nowe kotły grzewcze. Jak mówi burmistrz Chudoba to zaledwie 1\10 gospodarstw i w ramach tych działań należy się zastanowić skąd wziąć środki na finansowanie tego zadania, ponieważ uchwała Urzędu Marszałkowskiego mówi, że do końca 2023 roku stare kotły należy wymienić na nowe. Wymiana kotłów jest jednak obwarowana pewnymi warunkami, o których można więcej dowiedzieć się w urzędzie Miejskim w Czchowie.

Największą pozycję w budżecie zajmuje oświata. To prawie 20 milionów złotych. Gmina jak co roku dopłaca do oświaty 4 miliony złotych. To na taką gminę jak Czchów bardzo duża suma. Gmina dopłaca także 800 tysięcy złotych do działalności MOPS – u.  

Tomasz Pajor – IB

Fot. Maciej Mazur