Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Romowie z Limanowej jednak zamieszkają w Czchowie

Romowie z Limanowej jednak zamieszkają w Czchowie

Jak informuje portal limanowa.in Romowie z Limanowej podpisali umowę z miastem i w środę 15 maja 2019 r. w godzinach wieczornych przeprowadzili się do budynku w Czchowie, należącego do miasta Limanowa. W sumie to 21 osób – dwie wielopokoleniowe rodziny, zamieszkujące dotąd w bloku socjalnym przy ul. Słonecznej w Limanowej.

– Po tym, jak we wtorek postanowienie sądu jednoznacznie przekreśliło możliwość przeprowadzenia się rodzin z ul. Wąskiej, budynek w Czchowie stał się wolny – wcześniej byliśmy związani poprzednią umową. Rodziny romskie złożyły wniosek na piśmie wczoraj, w godzinach porannych. Z uwagi na katastrofalnie trudne warunki, w jakich żyli tam ludzie z małymi dziećmi, mając pustostan w Czchowie, trudno było im odmówić – mówi w rozmowie z nami burmistrz Limanowej, Władysław Bieda. – Te rodziny były w trudnej sytuacji, mieszkały w bloku socjalnym, gdzie było bardzo duże zagęszczenie – tłumaczy.

Co ciekawe Czchów i Limanowa dzieli 35 kilometrów, a dodatkowo gminy nie graniczą ze sobą. Spór pomiędzy samorządami przez kilka lat rozgrzewał atmosferę w obu gminach. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Pod koniec ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Limanowa w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Burmistrza Miasta Limanowa budynku w gminie Czchów z przeznaczeniem na zamieszkanie przez mniejszość romską z Limanowej. 

Założenie projektu, realizowanego przez miasto Limanowa przy udziale środków z programu integracji społeczności romskiej, jest takie, że lokatorzy obu zakupionych przez samorząd budynków (w Marcinkowicach i Czchowie) przez okres trwałości projektu, który wynosi 15 lat, będą dbać o te budynki, właściwie je użytkować i zabezpieczą je, by nie popadały w ruinę. Celem realizowanego przez limanowski samorząd projektu miała być poprawa warunków życia kilku rodzin romskich, mieszkających w budynku będącym własnością miasta. Dzięki dofinansowaniu projektu z Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, władze Limanowej kupiły dla Romów domy w miejscowościach Marcinkowice i Czchów. 

Równocześnie jak wynika z informacji zamieszczonych przez portal limanowa.in ostatnie tygodnie były wyjątkowo dynamiczne dla finału tej sprawy.

Władze Czchowa na informację o możliwej przeprowadzce Romów podjęły działania – burmistrz Marek Chudoba wydał zarządzenie o zakazie zasiedlenia nieruchomości kupionej przez limanowski samorząd. Na wniosek RPO i wojewody małopolskiego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie prawomocnie uznał to zarządzenie za nieważne. Notarialne deklaracje Romów stały się tytułami egzekucyjnymi. Po nadaniu oświadczeniom klauzul wykonalności, komornik sądowy wszczął postępowania egzekucyjne w celu opróżnienia i wydania tych lokali. W reakcji na to, RPO skierował do Sądu Rejonowego powództwo przeciw miastu Limanowa, wnosząc o pozbawienie wykonalności wystawionych tytułów wykonawczych oraz o zabezpieczenie powództw przez zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych. Sąd pierwszej instancji oddalił to powództwo, wtorkowy (z 14 maja 2019 r.) wyrok sądu drugiej instancji uwzględnił natomiast apelację RPO.

Niemniej dla wielu postronnych osób nie związanych z samorządem i władzami obu gmin zastanawiające było wysyłanie mieszkańców  do odległej o kilkadziesiąt kilometrów gminy. Czyżby na terenie miasta i gminy Limanowa nie było na rynku nieruchomości żadnych nieruchomości o charakterze mieszkalnym? To z pewnością zastanawiające… 

 

O sprawie pisaliśmy m.in.:

Sąd przyznał rację urzędnikom z Czchowa / 10 grudnia 2018 r <==

Moralność Biedy / 24 października 2016 <==

 

IB / limanowa.in