Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Sejmik – znamy składy komisji

Sejmik – znamy składy komisji

Za nami druga sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego nowej kadencji. Podczas obrad radni wybrali trzeciego wiceprzewodniczącego SWM. Został nim Wojciech Grzeszek. W trakcie wydarzenia radni zdecydowali także o składzie osobowym poszczególnych komisji sejmiku oraz o kwocie wynagrodzenia marszałka województwa.

Dzisiejszą sesję sejmiku poprzedziła uroczysta msza święta z udziałem władz oraz radnych województwa, która odbyła się w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Mszy przewodniczył archiprezbiter bazyliki ksiądz Dariusz Raś.

Na początku obrad sejmiku przewodniczący Rafał Bochenek powitał wszystkich przybyłych na sesję gości, w tym m.in.: senatora RP Jerzego Fedorowicza, posła na sejm RP Jana Dudę, starostę krakowskiego Wojciecha Pałkę, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Stanisława Nowaka oraz Przemysława Wierzbę z Agencji Mienia Wojskowego.

Wojciech Grzeszek wiceprzewodniczącym SWM

Decyzją radnych do grona wiceprzewodniczących SWM dołącza trzeci: Wojciech Grzeszek (radny również V kadencji sejmiku 2014-2018), który otrzymał podczas glosowania 23 głosy „za”. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu, na pierwszej sesji sejmiku wybrano dwóch wiceprzewodniczących: Iwonę Gibas oraz Kazimierza Barczyka, którzy przez najbliższe pięć lat, na czele z przewodniczącym Rafałem Bochenkiem, będą kierować pracami SWM.

– Bardzo dziękuję wszystkim za wybór. Liczę, że przekonam do siebie wszystkich radnych – mówił nowo wybrany wiceprzewodniczący.

Komisje główne i doraźne w SWM

W Sejmiku Województwa Małopolskiego będzie funkcjonować 12 komisji stałych i 3 komisje doraźne. W każdej z nich może pracować maksymalnie 1/3 składu sejmiku tj. w przypadku naszego regionu 13 osób. Każdy radny jest zobowiązany zasiadać przynajmniej w dwóch komisjach stałych. 

Dziś radni zadecydowali o składzie osobowym komisji. Na czerwono zaznaczeni radni z regionu tarnowskiego.

• Komisja Główna

Przewodniczący: Rafał Bochenek, I wiceprzewodniczący: Iwona Gibas, II wiceprzewodniczący: Wojciech Grzeszek, członkowie: Jacek Krupa, Kazimierz Barczyk, Wojciech Kozak, Marta Mordarska.

• Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Krzysztof Nowak, I wiceprzewodniczący: Robert Bylica, II wiceprzewodniczący: Rafał Stuglik, członkowie: Marek Wierzba, Patryk Wicher, Stanisław Sorys, Grzegorz Biedroń.

• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – powołana od tej kadencji

Przewodniczący: Andrzej Wójcik, I wiceprzewodniczący: Robert Bylica, II wiceprzewodniczący: Grzegorz Lipiec, członkowie: Patryk Wicher, Stanisław Barnaś.

• Komisja Budżetu, Mienia i Finansów

Przewodniczący: Wojciech Skruch, I wiceprzewodniczący: Stanisław Bukowiec, II wiceprzewodniczący: Kinga Skowrońska, członkowie: Jan Tadeusz Duda, Andrzej Wójcik, Jadwiga Wójtowicz, Łukasz Smółka, Jacek Krupa.

• Komisja Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

Przewodniczący: Bogdan Pęk, I wiceprzewodniczący: Józef Gawron, II wiceprzewodniczący: Andrzej Ziobro, członkowie: Jan Piczura, Anna Pieczarka, Stanisław Barnaś.

• Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego

Przewodniczący: Robert Bylica, I wiceprzewodniczący: Jadwiga Wójtowicz, II wiceprzewodniczący: Bogdan Pęk, członkowie: Wojciech Skruch, Andrzej Wójcik, Jan Piczura, Andrzej Ziobro, Tadeusz Arkit, Elżbieta Achinger, Tomasz Urynowicz, Łukasz Smółka, Urszula Nowogórska.

• Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący: Grzegorz Biedroń, I wiceprzewodniczący: Jan Piczura, II wiceprzewodniczący: Rafał Kosowski, członkowie: Rafał Bochenek, Jacek Krupa, Tomasz Urynowicz, Patryk Wicher, Marta Malec-Lech, Kazimierz Barczyk, Filip Kaczyński, Rafał Stuglik, Urszula Nowogórska, Anna Pieczarka, Tadeusz Arkit.

• Komisja Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Przewodniczący: Filip Kaczyński, I wiceprzewodniczący: Jan Tadeusz Duda, II wiceprzewodniczący: Andrzej Ziobro, członkowie: Robert Bylica, Iwona Gibas, Grzegorz Lipiec, Elżbieta Achinger, Tomasz Urynowicz, Anna Pieczarka, Patryk Wicher.

• Komisja Kultury

Przewodniczący: Rafał Stuglik, I wiceprzewodniczący: Marta Mordarska, II wiceprzewodniczący: Elżbieta Achinger, członkowie: Robert Bylica, Iwona Gibas, Filip Kaczyński, Rafał Kosowski, Stanisław Bisztyga, Małgorzata Radwan-Ballada, Anna Pieczarka, Jerzy Fedorowicz.

• Komisja Ochrony Zdrowia

Przewodniczący: Marek Wierzba, I wiceprzewodniczący: Wojciech Grzeszek, II wiceprzewodniczący: Małgorzata Radwan-Ballada, członkowie: Józef Gawron, Marta Mordarska, Patryk Wicher, Bogdan Pęk, Wojciech Kozak, Marta Malec-Lech, Urszula Nowogórska, Piotr Lachowicz.

• Komisja Polityki Prorodzinnej i Społecznej

Przewodniczący: Marta Mordarska, I wiceprzewodniczący: Wojciech Grzeszek, II wiceprzewodniczący: Stanisław Sorys, członkowie: Jan Tadeusz Duda, Józef Gawron, Elżbieta Achinger, Stanisław Bisztyga, Kinga Skowrońska, Marta Malec-Lech, Robert Bylica, Tomasz Urynowicz.

• Komisja ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą

Przewodniczący: Jerzy Fedorowicz, I wiceprzewodniczący: Patryk Wicher, II wiceprzewodniczący: Stanisław Sorys, członkowie: Grzegorz Biedroń, Stanisław Bukowiec, Jan Piczura, Marek Wierzba, Kazimierz Barczyk, Stanisław Barnaś.

Podczas obrad radni powołali i ustalili skład trzech komisji doraźnych.

• Komisja Statutowo-Prawna

Przewodniczący: Piotr Lachowicz, I wiceprzewodniczący: Patryk Wicher, II wiceprzewodniczący: Rafał Kosowski, członkowie: Rafał Bochenek, Kazimierz Barczyk, Marta Malec-Lech.

• Komisja ds. Innowacji i Nowoczesnych Technologii

Przewodniczący: Jacek Krupa, I wiceprzewodniczący: Jan Tadeusz Duda, II wiceprzewodniczący: Stanisław Bukowiec.

• Komisja ds. Strategii Karpackiej

Przewodniczący: Jan Piczura, I wiceprzewodniczący: Marek Wierzba, II wiceprzewodniczący: Józef Gawron, członkowie: Grzegorz Biedroń, Kazimierz Barczyk, Jadwiga Wójtowicz.

W trakcie obrad wybrano także skład Komitetu Audytu dla Województwa Małopolskiego. Wśród członków znaleźli się: Wojciech Skruch, Józef Gawron, Jan Piczura, Stanisław Bisztyga oraz Urszula Nowogórska.

Wynagrodzenie marszałka

Sejmik ustalił także wysokość wynagrodzenia Marszałka Województwa Małopolskiego w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze: 5200,00 zł, dodatek funkcyjny: 2500,00 zł, dodatek specjalny: 3080,00 zł oraz dodatek za wysługę lat stosownie do uprawnień.

Galeria zdjęć <==

malopolskie.pl

Zostaw odpowiedź.

Twój adres email nie będzie opublikowany.Pola wymagane *

*