Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

Stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

iwkowa stypendia pomostoweStowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2016/2017. Stypendia dla osób zamieszkałych na terenie gminy Iwkowa będą przyznawane w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Aby ubiegać się o stypendium w wysokości 5.000,00 zł kandydat musi:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu.
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto, lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze.
 • uzyskać rekomendację Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa.

Termin składania wniosków o udzielenie rekomendacji do ubiegania się o stypendium wraz z załącznikami, w biurze Stowarzyszenia Iwkowa 468 – Budynek Urzędu Gminy, upływa 05 sierpnia 2016 roku tj. piątek o godzinie 16-tej.

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Mida tel. 502-250-479, sripgiwkowa@gmail.com


Osoby zainteresowane uzyskaniem stypendium powinny:

 1. Zapoznać się ze szczegółami przyznawania stypendium oraz regulaminem
 2. Wypełnić Wniosek o uzyskanie rekomendacji Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa Do Wniosku należy dołączyć:
  • dokumenty potwierdzające dochody rodziny w czerwcu 2016 r.
  • kopię świadectwa dojrzałości [jak policzyć punkty z matury, można dowiedzieć się wykorzystując ALGORYTM],
  • zaświadczenie o przyjęciu na studia

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa od 2008 roku realizuje program wsparcia finansowego młodzieży w zdobywaniu wykształcenia w oparciu o Fundusz Stypendialny „Dobry Start”. Od tego czasu 49 osoby z gminy Iwkowa uzyskały w ten sposób stypendium, pozwalające na kontynuowanie nauki (46 osób z Programu Stypendiów Pomostów, 2 osoby z Programu „Agrafka Agory” oraz 1 osoba ze środków własnych SRiPGI).

ug