Nie przegap
Strona główna » Sport » Szach-Mat! Młodzi szachiści debiutują w Szczurowej

Szach-Mat! Młodzi szachiści debiutują w Szczurowej

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany jest projekt pt. „Szach-Mat! Młodzi szachiści debiutują w Szczurowej.” Grupą docelową w projekcie są chłopcy i dziewczęta uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum w miejscowości Szczurowa. Proces rekrutacji odbył się w miesiącu grudniu w ubiegłym roku. Od stycznia trwają zajęcia z trzema grupami – z jedną 14 osobowa składającą się z uczniów szkoły podstawowej i dwoma 10 osobowymi z gimnazjum.

Taki podział jest wynikiem chęci pogodzenia liczby uczestników rekrutowanych z obu szkół, która ma być proporcjonalna do liczby uczniów w danej szkole, z wymogami efektywnego nauczania gry w szachy. Każda z grup spotyka się raz w tygodniu w świetlicy środowiskowej GCKCziS w Szczurowej. Dwu godzinne zajęcia prowadzi doświadczony instruktor posiadający uprawnienia trenerskie nadane przez Polski Związek Szachowy. Wszystkie grupy przerabiają ten sam program nauczania. W trakcie zajęć treści teoretyczne łączone są z ćwiczeniami praktycznymi, a każda jednostka lekcyjna jest podzielona na dwie części. Część pierwsza to wprowadzenie nowego materiału, zaś część druga to gra z rówieśnikami i inne formy ćwiczeń. Tematyka zajęć porusza m.in. budowę szachownicy, pojęcia szachowe (szach, mat, pat, roszada itp.)elementarne zakończenia partii szachowej, teorię debiutów, taktykę szachową (atak, obronę, odejście, wymiana) quizy i zadania szachowe. Na ostatnich zajęciach odbędzie się egzamin praktyczny weryfikujący nabyte przez kursantów umiejętności. Właściwe zajęcia potrwają do 20 czerwca, a po ich zakończeniu pod koniec tego miesiąca odbędzie się turniej, podczas którego uczestnicy i uczestniczki w dwóch grupach szkolnych (podstawowej i gimnazjum) będą walczyć o tytuł Młodego Mistrza/Mistrzyni Szachów miejscowości Szczurowa. Na zakończenie turnieju wszystkim uczestnikom zostaną wręczone certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz nagrody dla trzech najlepszych graczy w danej grupie.

W celu sprawnego przeprowadzenia zajęć w projekcie przewidziano zakup siedemnastu szachownic z zestawem figur, siedemnastu zegarów szachowych. Oprócz tego zaplanowano zakup biblioteczki materiałów i książek, które poszerzą wiedzę młodych adeptów sztuki szachowej. Ponadto dla instruktora jako pomoc w prowadzeniu kursu przewidziano zakup szachownicy demonstracyjnej i laptopa z programem sędziowskim i programem szkoleniowym oraz projektor.

Młodzi kursanci mieli już nie dawno debiut na rozgrywanych XIII Otwartych Indywidualnych Mistrzostwach Małopolski w Szachach Szybkich P-30 w Szczurowej, gdzie grupa piętnastu reprezentantów grało w kategorii juniorów. Celem głównym projektu jest rozwój edukacji trzydziestu czterech uczniów i uczennic. Uczestnictwo w kursach pozwoli im na opanowanie umiejętności gry w szachy, rozwinie możliwości intelektualne, da możliwość twórczego sposobu spędzania wolnego czasu. Ponadto szachy rozwiną u nich takie cechy jak koncentracja czy kreatywność. Rezultaty projektu maja charakter trwały, nabyte podczas kursu umiejętności mentalne będą wykorzystywane przez jego uczestników w różnych dziedzinach aktywności.

Po zakończeniu kursu przy GCK powstanie kółko szachowe skupiające dotychczasowych uczestników i gotowe na przyjęcie nowych członków i członkiń. Koło to będzie mogło rozwijać swoją działalność dzięki posiadaniu odpowiedniego zaplecza szkoleniowego w postaci zakupionych do kursu materiałów i wyposażenia. Ponadto GCK planuje rokrocznie organizować zapoczątkowany przez projekt turniej o tytuł Mistrza Szachów, dzięki czemu zostanie osiągnięta dalsza popularyzacja tego sportu wśród społeczności lokalnej.

Powyższe rezultaty nie mogłyby zostać osiągnięte, gdyby nie wsparcie z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego oraz instytucji wdrażającej Wojewódzkiego Urzędu Pracy.