Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Szczurowa / Setki interwencji w ciągu ostatnich kilku dni / zdjęcia

Szczurowa / Setki interwencji w ciągu ostatnich kilku dni / zdjęcia

Setki interwencji w ciągu ostatnich kilku dób – to dane związane z intensywnymi opadami deszczu, który przeszedł nad gminą. Interwencje dotyczyły wypompowania wody z zagrożonych posesji i budynków oraz zalania dróg. Utrzymujące się od kilku dni intensywne opady deszczu spowodowały podniesienie się poziomu stanu wód w rzekach, potokach i rowach melioracyjnych. Po dokonaniu monitoringu sytuacji na terenie gminy Wójt oceniając realne zagrożenie powodziowe ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego, a później alarm przeciwpowodziowy jednocześnie wprowadzając całodobowe dyżury pracowników. Uruchomiony został Gminny Sztab Zarządzania Kryzysowego. Powiadomione zostały jednostki OSP o przygotowaniu do akcji powodziowej i przewoźnicy o konieczności dostarczenia piasku.

Żywioł spowodował podtopienie pól uprawianych, domów, budynków gospodarczych i obiektów użyteczności publicznej. Uszkodzeniu uległa infrastruktura drogowa. Zamulone zostały rowy przydrożne i melioracyjne.

W akcję zaangażowane były wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Gminny Komendant Ochotniczych Straży Pożarnych Piotr Mikuś podkreśla, że reakcja strażaków na podtopienia była natychmiastowa, a wszystkie działania przeprowadzone były zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wysoko ocenił profesjonalizm swoich kolegów druhów.

Obecnie trwa całodobowe monitorowanie sytuacji na terenie gminy. Jednostki OSP nadal pracują w terenie.

Galeria zdjęć <==

szczurowa.pl