Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Szczurowa / Spotkanie informacyjne dla mieszkańców nt. rządowego programu „Czyste powietrze”

Szczurowa / Spotkanie informacyjne dla mieszkańców nt. rządowego programu „Czyste powietrze”

W związku z uruchomieniem rządowego programu „Czyste powietrze”, mającego na celu poprawę jakości powietrza poprzez dofinansowanie zarówno ocieplenia budynków, jak i wymiany źródeł ciepła Wójt Gminy Szczurowa zaprasza na spotkanie informacyjno- konsultacyjne, które odbędzie się w środę 27 marca w sali tańca w Szczurowej o godz. 17:30.

Podczas spotkania zainteresowane osoby dowiedzą się na co można uzyskać dofinansowanie oraz jakie warunki należy spełnić.

Po oficjalnej części będzie możliwość konsultacji indywidualnych z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

O programie

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Udział w programie umożliwia zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być sfinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu; docieplenie przegród budynku; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), a także montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunkiem podstawowym do zakwalifikowania do dofinansowania w przypadku budynków istniejących jest wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu. Z kolei w przypadku budynków nowo budowanych jest to zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Więcej szczegółów:

Informacje o programie  <==

Panel beneficjenta <==

szczurowa.pl