Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Szczurowa / Wybiorą nowych sołtysów

Szczurowa / Wybiorą nowych sołtysów

Już w najbliższy weekend w Gminie Szczurowa rozpocznie się cykl zebrań sołeckich podczas których mieszkańcy wybiorą swoich przedstawicieli do Rad Sołeckich oraz Sołtysów. Wybranych zostanie aż 21 sołtysów!

Z uwagi na to że rozpoczęła się nowa kadencja samorządowa oraz w związku z zapisami w statutach gminy i sołectw należy przeprowadzić wybory na sołtysów i do rad sołeckich. Prawo uczestnictwa i wybierania sołtysów i rad sołeckich mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy. Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal zarządził zebrania wiejskie wyborcze, na których zostaną dokonane wybory organów sołectwa tj. Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Harmonogram wyborczych zebrań wiejskich w sołectwach gminy Szczurowa: 
 
Lp.
Sołectwo
Termin
Godz.
Miejsce
 1.  
Wola Przemykowska
16.03.2019
14:00
Dom Ludowy
 1.  
Strzelce Wielkie
17.03.2019
16:30
Dom Ludowy
 1.  
Szczurowa
18.03.2019
18:00
Sala tańca
 1.  
Rajsko
20.03.2019
17:00
Remiza
 1.  
Dołęga
23.03.2019
15:00
Dom Ludowy
 1.  
Rylowa
23.03.2019
17:00
Remiza
 1.  
Pojawie
24.03.2019
18:00
Dom Ludowy
 1.  
Uście Solne
26.03.2019
18:00
Świetlica przy SP
 1.  
Dąbrówka Morska
28.03.2019
18:00
Dom Ludowy
 1.  
Wrzępia
30.03.2019
16:00
Sala przy szkole
 1.  
Kwików
01.04.2019
18:00
Remiza
 1.  
Strzelce Małe
02.04.2019
16:00
Dom Ludowy
 1.  
Rząchowa
03.04.2019
16:00
Świetlica
 1.  
Górka
07.04.2019
14:00
Remiza
 1.  
Niedzielska
07.04.2019
16:15
Dom Ludowy
 1.  
Rudy Rysie
09.04.2019
17:30
Dom Ludowy
 1.  
Zaborów
10.04.2019
17:00
Dom Ludowy
 1.  
Popędzyna
11.04.2019
15:30
Dom Sołtysa
 1.  
Barczków
11.04.2019
17.00
Dom Ludowy
 1.  
Księże Kopacze
24.04.2019
15:00
Dom Sołtysa
 1.  
Kopacze Wielkie
24.04.2019
16:30
Dom Ludowy

UG Szczurowa