Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Szkolenia dla beneficjentów małych projektów

Szkolenia dla beneficjentów małych projektów

na_sliwkowym_szlaku_logoStowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” informuje, iż zaplanowane zostały szkolenia dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji na realizację projektów z zakresu tzw. naboru tematycznego dotyczącego działań: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach PROW 2007-2013.

Nabór tematyczny wniosków w ramach w/w działań będzie ściśle powiązany z produktem lokalnym, przez który rozumie się wyrób lub usługę, z którym utożsamiają się mieszkańcy obszaru, produkowany w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych.

Wnioski składane w ramach naboru tematycznego mają przyczynić się do realizacji celów szczegółowych określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez podjęcie konkretnych działań określonych w dwóch przedsięwzięciach:

„Produkty śliwkowego szlaku – wizytówką regionu” oraz „Śliwkowe miejsca różności”.

Projekty rekomendowane w ramach tych przedsięwzięć powinny przyczynić się do zwiększenia dostępności i sprzedaży produktów lokalnych.

Na stronie internetowej w zakładce dla wnioskodawców znajdują się dokumenty dotyczące planowanego naboru tematycznego: http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?id=ogloszenia.

GMINA DATA MIEJSCE GODZINA
Laskowa 18.09.2013r. Urząd Gminy w Laskowej 11.00
Iwkowa 19.09.2013r. Biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” 11.00
Łososina Dolna 24.09.2013r. Urząd Gminy w Łososinie Dolnej 11.00
Lipnica Murowana 26.09.2013r. Dom Kultury w Lipnicy Murowanej 11.00
Gródek nad Dunajcem 30.09.2013r. Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem 11.00
Czchów 02.10.2013r. MOKSiR w Czchowie 11.00
Gnojnik 04.10.2013r. Centrum Kultury w Gnojniku 11.00

 

nasliwkowymszlaku