Nie przegap
Strona główna » Wiadomości » Szpital Powiatowy w Bochni ze zmodernizowanymi oddziałami

Szpital Powiatowy w Bochni ze zmodernizowanymi oddziałami

Właśnie zakończono modernizację dwóch oddziałów chorób wewnętrznych oraz anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Powiatowym im. bł. Marty Wieckiej w Bochni. Przeprowadzone prace pozwoliły m.in. zwiększyć dwukrotnie liczbę miejsc na intensywnej terapii, co przełoży się na skuteczne leczenie większej liczby pacjentów blisko ich miejsca zamieszkania. Wartość projektu to blisko 5,5 mln zł, z czego 4,6 mln zł pochodzi z RPO. 29 kwietnia 2019 r. w poniedziałkowym wydarzeniu związanym z otwarciem zmodernizowanych i rozbudowanych oddziałów wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich – Marta Malec-Lech z zarządu województwa, powiatowych – Adam Korta, starosta powiatu bocheńskiego oraz szpitala – Jarosław Kycia, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni wraz ze współpracownikami.

Głównym celem zrealizowanych projektów była poprawa jakości, dostępności oraz bezpieczeństwa wykonywanych w szpitalu świadczeń medycznych, a także warunków codziennej pracy lekarzy i pielęgniarek. Działania te nie byłyby jednak możliwe, gdyby nie środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

– Zmodernizowanie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz wyposażenie go w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną to kolejny niezwykle ważny projekt, który będzie służyć wszystkim mieszkańcom powiatu, zwłaszcza w sytuacjach nagłych, zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu. Przeprowadzone modernizacje, również w zakresie oddziałów chorób wewnętrznych, są niezwykle istotne ze względu na możliwość nie tylko dalszego rozwoju szpitala ale przede wszystkim spełnienia jednego z podstawowych wymogów, jakim jest kompleksowość wykonywania świadczeń, a tym samym możliwość zapewnienia mieszkańcom powiatu bocheńskiego świadczeń medycznych w jednym, przyjaznym pacjentom miejscu – mówiła Marta Malec-Lech z Zarządu województwa.

Inwestycja objęła oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych oraz pododdział kardiologiczny. Najważniejszym przedsięwzięciem była budowa „łącznika” pomiędzy dwoma budynkami szpitalnymi, w których mieszczą się powyższe oddziały. W wyniku przeprowadzonych prac zwiększyła się znacznie powierzchnia szpitala, a tym samym wzrosła liczba obsługiwanych pacjentów oraz poszerzył się zakres świadczonych usług.

– Każdy z nas się zgodzi, że zdrowie jest najważniejsze. Cieszę się, że kolejny raz powiat bocheński dofinansował szpital i, że wsparcie przyszło także z Małopolskiego Programu Regionalnego. Warto wspomnieć, że nasz szpital jest bardzo dobrze oceniany, mieszkańcy pozytywnie wypowiadają się o warunkach lokalowych i medycznych – mówił podczas uroczystego otwarcia Adam Korta, starosta powiatu bocheńskiego.

W placówce powstało też miejsce, z którego pacjenci będą kierowani do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR-u) lub opieki całodobowej, w zależności do ich stanu zdrowia. Działania te pozwolą zmniejszyć kolejki oraz zwiększyć przepustowość oddziału. Na miejscu przewidziano również wygodne boksy, w których pacjenci będą mogli oczekiwać na przyjęcie.

– To ważne, bo przecież na intensywną terapię trafiają pacjenci w stanach bezpośredniego zagrożenia życia: po wypadkach, zawałach, udarach czy skomplikowanych operacjach – wylicza Marcin Kaźmierski, lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w bocheńskim szpitalu.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji wzrośnie liczba stanowisk na intensywnej terapii z 4 do 8, co pozwoli zwiększyć liczbę pacjentów, którzy wymagają natychmiastowej pomocy związanej z ratowaniem ich zdrowia i życia. Wcześniej, wielokrotnie mieszkańcy powiatu musieli być transportowani do sąsiednich szpitali.

– Dysponowaliśmy tylko czterema stanowiskami intensywnej terapii, a to zdecydowanie ma  mało jak na takiej wielkości szpital, który odsługuje ponad 100 tys. powiat położony przy ruchliwych szlakach komunikacyjnych – mówił Jarosław Kycia, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni.

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny – nowe łóżka, respiratory, pompy objętościowe, a także podnośnik elektryczny, który pomoże w bezpiecznym transporcie pacjentów. Planuje się również zakup łóżka kąpielowego czy specjalnego systemu do ogrzewania poszkodowanych.

Warto dodać, że środki unijne pozwoliły także unowocześnić oba oddziały chorób wewnętrznych. Dzięki ich rozbudowie szpital zyskał 6 nowych sal jednoosobowych przeznaczonych do izolowania chorych. Zyskają również pacjenci kardiologiczni – na pododdziale zostanie rozbudowana część rehabilitacyjna, w której do zdrowia będą wracać m.in. osoby po zawale. W efekcie całość leczenia kardiologicznego będzie się odbywać w szpitalu, bez konieczności wyjazdu do innych miast.

To jednak nie wszystko. Dodatkowa kwota 1,2 mln zł z RPO WM na lata 2014-2020 pozwoliła przebudować i zmodernizować pracownię endoskopii, dzięki czemu pacjenci będą mieć łatwiejszy dostęp do diagnostyki chorób układu pokarmowego oraz leczenia chorób nowotworowych układu pokarmowego.

W ramach realizacji projektu kompleksowo przebudowano i zmodernizowano zespół pomieszczeń po byłym oddziale porodowym, do którego przeniesiono pracownię endoskopii. W jej skład wchodzą dwa gabinety badań endoskopowych z zapleczem w postaci poczekalni, pokoju obserwacji i wybudzenia pacjenta oraz pokoju badań opisowych. Powstało też zaplecze dla pacjentów m.in. przebieralnia, w pełni wyposażona łazienka, a także pokój socjalny dla personelu medycznego.

malopolskie.pl / powiat.bochnia.pl

Fot. Maciej Mazur